Vangnet AOV

Indien u als startend ondernemer vanwege medische redenen geen reguliere arbeidsongeschiktheidsverzekering kunt afsluiten moet de afwijzende verzekeraar u een vangnetverzekering ( vangnet AOV)  aanbieden. Dit geldt sinds april 2013 niet meer als de verzekeraar wel bereid is u onder uitsluiting van bepaalde oorzaken te verzekeren.

De vangnetverzekering dekt dan zowel gedeeltelijke als gehele arbeidsongeschiktheid. U dient de vangnetverzekering uiterlijk 3 jaar na het starten van de onderneming aan te vragen.

 

Daarnaast kunt u zich als starter bij het UWV binnen 13 weken na beëindiging dienstverband vrijwillig verzekeren voor het verlies van inkomen door ziekte (maximaal 2 jaar Ziektewetverzekering, niet voor DGA’s) en langdurige arbeidsongeschiktheid (WIA verzekering).

 

Zeker bij twijfels over uw gezondheid is het verstandig om direct bij het zelfstandig worden een vrijwillige verzekering bij het UWV af te sluiten.

 

-U bent dan in ieder geval direct (zij het beperkt) verzekerd

-Ongeacht uw gezondheid

-Ziektewetverzekering keert al na 2 dagen uit

-Geen opzegtermijn

Uwv logo