Over AOVergelijken.nl

AOVergelijken.nl is een initiatief van Geijsel Kroon B.V. uit Ouderkerk aan de Amstel.

Met ons initiatief AOVergelijken.nl willen wij een zo compleet mogelijk beeld van de arbeidsongeschiktheidsmarkt tonen en betrekken daarin alle fatsoenlijke partijen in die hun medewerking verlenen. Een zo compleet mogelijk beeld betekent dat wij niet kunnen garanderen dat wij 100% van de markt overzien. Alles wat wij tonen is zuiver informatief, u kunt hier geen rechten aan ontlenen.

AOVergelijken.nl tracht de bezoeker met vragen en antwoorden door de complexe materie van arbeidsongeschiktheid te leiden. Wij trachten uw vragen te beantwoorden en bieden de professional een handige rekentool.

Om u te beschermen tegen arbeidsongeschiksheidsverzekeringen waar later bij een eventuele schade misverstanden kunnen ontstaan tonen wij dergelijke verzekeringen niet. Het kan onder meer zijn dat de voorwaarden  niet goed zijn (bijvoorbeeld uitsluiten van wilerennen en dergelijke) of de uitkeringsduur is beperkt tot enkele jaren of het arbeidsongeschiktheidskriterium is niet dekkend (uitsluiting psychische klachten ed.)

Wij leggen per product uit waarom wij vinden dat deze verzekering niet aan onze eisen voldoet.

Bekijk hier de lijst met arbeidsongeschiktheidsverzekeringen:

Bezoekadres:
Hoger Einde Noord 31
1191 AD Ouderkerk aan de Amstel

email:
info@geijselkroon.nl

Postadres:
Postbus 15
1190 AA Ouderkerk aan de Amstel

Tijdens kantooruren:
020 496 1800

Buiten kantooruren: 
06 54 640 913 Wilfred Mooij

Inschrijvingen:

Autoriteit Financiële Markten
12010650

Kamer van Koophandel
33201422

 

Geijsel Kroon B.V. adviseert en begeleidt al meer dan veertig jaar relaties op het gebied van schade- en levensverzekeringen, pensioenen, hypotheken, sparen en beleggen. Wij zijn aangesloten bij Adfiz, KIFID, Federatie Financieel Planners en als één van de weinige kantoren in Nederland Register Adviseur in Assurantiën. Onze kernwaarden zijn Gedreven, Onafhankelijk, Eerlijk en Deskundig. We doen het graag G.O.E.D.

 • AEGON
 • Van Kampen Groep
 • Allianz
 • De Zeeuwse
 • Reaal
 • Movir
 • UWV
 • a.s.r.
 • Lancyr
 • Avero Achmea
 • Goudse
 • Klaverblad
 • TAF