Disclaimer

Openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en/ of verstrekking van deze informatie aan derden is, behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van Geijsel Hypotheken B.V., niet toegestaan. Geijsel Hypotheken B.V. is op geen enkele wijze aansprakelijk voor eventuele fouten, omissies of andere onjuistheden in deze informatie of de gevolgen daarvan, noch is zij aan de inhoud op enigerlei wijze gebonden. Deze disclaimer bevestigt tevens dat deze site is gecontroleerd op de aanwezigheid van computervirussen. Indien bovenstaand bericht niet aan u is gericht, verzoeken wij u vriendelijk doch dringend het bericht te retourneren aan de verzender en het origineel en eventuele kopieën te verwijderen en te vernietigen.

Bezoekers en derden kunnen geen enkel recht aan het gebruik van deze site ontlenen. U bent niet eerder verzekerd dan na ontvangst van de schriftelijke bevestiging daarvan door de betreffende verzekeraar.