Vroeger WAZ alles beter

Wilfred Mooij Geplaatst op maandag 8 april 2019 om 12:50 uur
door Wilfred Mooij

De WAZ is afgeschaft en waarom WAZ dat ook alweer? Er gaan stemmen op om een dergelijke verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zzp'ers weer in te voeren. Hoe is het met de WAZ?

De  WAZ staat voor Wet Arbeidsongeschiktheidsverzekering Zelfstandigen en was van 1998 tot 1 augustus 2004 in Nederland een verplichte volksverzekering die arbeidsongeschikte ondernemers het recht gaf op een uitkering van (maximaal) 70% van het minimumloon. Daarmee werd voorkomen dat deze zelfstandigen in de bijstand kwamen en op hun vermogen en huis moesten interen.

Zelfstandigen die voor 1 augustus 2004 ziek zijn geworden en aan de eisen voldoen behouden tot AOW leeftijd nog hun lopende WAZ uitkering. Dit betreft vermoedelijk nog ongeveer 20.000 arbeidsongeschikte zzp'ers, een aantal dat uiteraard steeds verder afneemt.

Tot ongenoegen van veel zzp'ers incasseerde de Belastingdienst jaarlijks deze verplichte 'AOV'-premie van 8,8% van het belastbaar inkomen met een maximum van € 2.196,=. Iedere zelfstandige Nederlander mopperde destijds over het weer en over deze verplichte WAZ premie. Oorzaak arbeidsongeschiktheid

Het UWV beoordeelde de uitkeringsaanvragen en beheerde vervolgens de WAZ arbeidsongeschiktheidsuitkeringen. De hoogte van de uitkering was afhankelijk van de mate van arbeidsongeschiktheid en het inkomen van de jaren voorafgaand aan de arbeidsongeschiktheid. De maximale arbeidsongeschiktheidsuitkering bedroeg destijds € 14.500 bruto per jaar.

Lopende WAZ-uitkeringen stoppen bij minder dan minder dan 25% arbeidsongeschiktheid, het bereiken van de AOW gerechtigde leeftijd en bij overlijden of wanneer de verplichtingen niet worden nagekomen.

De discussie over de verplichte invoering is actueler dan ooit nu Nederland ruim één miljoen zzp'ers telt. Als zij onverzekerd ziek blijven draait, links of rechtsom, uiteindelijk de samenleving hier toch voor op. Maar de discussie wordt helaas niet zuiver gevoerd omdat niemand over de juiste uitgangspunten beschikt om de discussie zuiver te voeren.

Zo zijn er zelfstandigen die naast hun inschrijving bij de Kamer van Koophandel een prima baan in loondienst hebben en daar goed verzekerd zijn. Die zitten echt niet op nog een (verplichte) verzekering te wachten. Het is echter onduidelijk hoeveel zzp'ers dat zijn.

Ook zal een zzp'er met voldoende vermogen of een goed verdienende partner niet uitzien naar een verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering.

Verder zijn er zelfstandigen die bij gebrek aan uitzicht op een goede baan zich 'noodgedwongen' als zelfstandige hebben ingeschreven maar feitelijk nauwelijks iets verdienen. Het is zinloos om dat beperkte inkomen dan maar verplicht te verzekeren. 

Aanstaande zzp'ers kunnen na beeindiging van hun loondienstverband binnen 13 weken vrijwillig bij het UWV verzekeren tegen arbeidsongeschiktheid. De voorlichting van deze groep kan veel beter dan nu het geval is. Bovendien is de termijn van 13 weken te kort en zou dit moeten worden opgerekt naar bijvoorbeeld 52 weken. Wellicht is het beter om tijdens de KVK inschrijving zzp'ers standaard bij het UWV aan te melden indien zij daarvoor in aanmerking komen. Zij moeten dat in actie komen om zich af te melden en zijn dan automatisch verzekerd.

Schrijnend is echter de verborgen armoede onder een aantal zzp'ers. Zij werken wellicht hard zonder genoeg te verdienen of het lukt ze gewoon niet om het hoofd boven water te houden. Maar ik vraag me af of we niet om het eigenlijke probleem heen discussieren en het echte probleem deze verborgen armoede is.

Als dat zo is dan is een verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering zoals de WAZ echt niet de oplossing.

WAZ het vroeger het echt beter?

Wilfred Mooij ffp

 Meer blog artikelenReacties

 • Goudse
 • Reaal
 • Amersfoortse
 • TAF
 • Klaverblad
 • Avero Achmea
 • UWV
 • De Zeeuwse
 • Lancyr
 • Movir
 • Allianz
 • AEGON
 • Van Kampen Groep