Verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen in 2021?

Wilfred Mooij Geplaatst op donderdag 6 juni 2019 om 13:56 uur
door Wilfred Mooij

Het waz gedaan met de WAZ, waz het maar waar. Vermoedelijk worden zzp'ers per 2021 weer verplicht verzekerd tegen arbeidsongeschiktheid. Dit is immers in het pensioenakkoord door de relevante partijen met het kabinet overeengekomen.

Na jarenlang gekissebis worden vooral de schijnzelfstandigen nu met een verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering tegen zichzelf beschermd. Tevens wordt het straks voor iedere zzp'er mogelijk zich te verzekeren, ongeacht zijn of haar gezondheid, gewicht of leeftijd.

Tegelijkertijd moet het voor de 'echte' zelfstandige (ja,  het staat het echt) gewoon mogelijk blijven om zijn werk te blijven doen en moet de verplichte verzekering voor iedereen toegankelijk en ook betaalbaar zijn. Het is de bedoeling dat het risico van de 800.000 onverzekerden niet meer op de samenleving wordt afgewenteld. Een arbeidsongeschikte zzp'er kan door financiële problemen uiteindelijk in de bijstand terecht komen waarmee de samenleving inderdaad voor de kosten opdraait. 

In het akkoord staat dat van de partijen verwacht wordt dat zij uiterlijk over één jaar met een budgetneutraal voorstel komen waar al deze elementen in zijn opgenomen.

In het langbevochten pensioenakkoord is een paragraaf over de verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zzp's opgenomen.

Om een lang verhaal kort te maken, hieronder de integrale tekst:

'3.4 Arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zelfstandigen

Er komt een wettelijke verzekeringsplicht voor zelfstandigen tegen het arbeidsongeschiktheidsrisico. Het doel van deze verzekeringsplicht is om naast de bestaande werknemersverzekering ook andere werkenden te beschermen tegen de gevolgen van arbeidsongeschiktheid en te borgen dat iedereen zich kan verzekeren. Dit past in het bredere streven van het kabinet om toe te werken naar een situatie waarin niet instituties en kosten bepalend zijn voor de vorm waarin arbeid wordt aangeboden, maar de aard van het werk dat gedaan moet worden. Met een verplichte verzekering wordt ook afwenteling van kosten en risico’s op de samenleving verminderd.

Het kabinet vraagt sociale partners om hiervoor in overleg met vertegenwoordigers van zelfstandigenorganisaties in het begin van 2020 een uitvoerbaar en EMU-saldo neutraal voorstel uit te werken dat betaalbaar en voor iedereen toegankelijk is, met het oog op een kabinetsvoorstel voor de zomer van 2020. Het kabinet hecht hierbij aan de balans tussen het tegengaan van schijnzelfstandigheid en zorgen dat echte zelfstandigen ruimte hebben om gewoon hun werk te kunnen doen en hun ondernemerschap in te vullen. Het kabinet vraagt daarom of het in de rede ligt en uitvoerbaar is om een uitzondering voor deze verplichting te laten gelden, bijvoorbeeld als sprake is van beter passende arrangementen, zoals bijvoorbeeld in de agrarische sector gangbaar is.'

https://www.aovergelijken.nl/blog/artikel/de-nieuwe-volksaov-voor-alle-werkenden

 

 

 

 Meer blog artikelenReacties

 • UWV
 • Goudse
 • Van Kampen Groep
 • Lancyr
 • De Zeeuwse
 • Avero Achmea
 • Klaverblad
 • AEGON
 • Movir
 • Allianz
 • Reaal
 • TAF
 • Amersfoortse