UWV maakt verlies op arbeidsongeschiktheidsverzekering

Wilfred Mooij Geplaatst op zaterdag 30 december 2017 om 14:53 uur
door Wilfred Mooij

Per 2017 heeft het UWV bijna 18.000 mensen vrijwillig verzekerd voor de WIA, dit is ongeveer 2% van de zelfstandige ondernemers. Het UWV schrijft dat dit percentage zo laag is omdat je je slechts binnen 13 weken na einde dienstverband kunt aanmelden. Ik denk dat dit komt omdat de UWV premie veel hoger is dan de premie in de markt (voor gezonde mensen).

Het UWV stelt de premie voor het volgende jaar jaarlijks vast op basis van de betaalde uitkeringen.

In de Wet Financiering Sociale Verzekeringen (WFSV) is vastgelegd dat de vrijwillige WW, WAO en WIA premie niet hoger mag zijn dan het door het ministerie van SZW landelijk vastgestelde wettelijke premiepercentage. Dit geldt niet voor de Ziektewet waardoor deze premie in 2018 ongekend hoog wordt, namelijk 9%. Het UWV noemt dat een 'kostendekkende' premie. Die kostendekkende premie is bijna 3 maal zo hoog als de premie die de gemiddelde werkgever bij Geijsel Kroon (moederbedrijf van AOVergelijken.nl) betaalt om zijn ziekteverzuim te verzekeren. Gelukkig maar dat de WW, WAO en WIA premie wettelijke gemaximeerd is anders ging deze ook door het plafond.

De geraamde benodigde premie WAO/WIA -verzekering voor 2018 komt volgens het UWV namelijk uit op 7,94%. De uitkeringslasten WAO/WIA voor 2018 worden geschat op € 32 miljoen bij een verzekerd bedrag van € 405 miljoen. Uit die premie kan dan € 28 miljoen aan uitkeringslasten worden gedekt. Het ontstane gat van € 4 miljoen wordt opgevuld met geld uit het Arbeidsongeschiktheidsfonds (Aof) en de Werkhervattingskas (Whk).

Bijna 15.000 mensen hebben zich bij het UWV vrijwillig verzekerd voor de WAO en WIA. De kosten hiervan zijn op één hoop gegooid en worden gezamenlijk gepresenteerd. Voor 2018 zijn de totale lasten geschat op De totale lasten WAO/WIA zijn voor 2018 geraamd op 32 miljoen (op een verzekerd bedrag van ruim 400 miljoen) waarvan maar liefst 4 miljoen voor de uitvoering benodigd is.

Hiermee komt de kostendekkende premie vrijwillige verzekering voor de WAO/WIA in 2018 uit op 7,94%, omdat dit niet hoger mag zijn dan de wettelijke sociale WIA premie. Dat is een koopje in vergelijking met de ziekengeldpremie van 9% die slechts dekking biedt voor de eerste twee jaar van ziekte. De WIA verzekering kan een jarenlange uitkering namelijk tot pensioendatum tot gevolg hebben.

Wilfred Mooij ffpMeer blog artikelenReacties

 • Lancyr
 • De Zeeuwse
 • UWV
 • Klaverblad
 • AEGON
 • Allianz
 • Goudse
 • Van Kampen Groep
 • TAF
 • Avero Achmea
 • a.s.r.
 • Movir
 • Reaal