UWV blokkeert AOV fraude zzp'ers

Wilfred Mooij Geplaatst op maandag 27 mei 2019 om 15:01 uur
door Wilfred Mooij

Bij het UWV kunnen slimme zzp'ers zich al jarenlang voor een prikkie verzekeren tegen arbeidsongeschiktheid. Daar lijkt nu een einde aan te komen. Is hiermee het volgende UWV fraudeschandaal aan het licht gekomen?

Allereerst, hoe werkt de vrijwillige verzekering bij het UWV?

Binnen 13 weken na einde dienstverband meld je je bij het UWV voor een vrijwillige arbeidsongeschiktheidsverzekering en iedereen wordt geaccepteerd. De premie is ruim 8 % van het te verzekeren bedrag en er zijn verder geen polis- of administratiekosten. Deze premie is overigens de omslag van de schadeuitkeringen van 2 jaar geleden, dus kan ieder moment enorm stijgen (of dalen). Als je langer dan 2 jaar ziek bent keert de arbeidsongeschiktheidsverzekering uit.

Voordelen van de arbeidsongeschiktheidsverzekering van het UWV;

-Acceptatie zonder keuring

-Ziektewet- en arbeidsongeschiktheidspremies zijn aftrekbaar van de inkomstenbelasting

-Geen aparte polis- of administratiekosten

-Premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid

-Geen opzegtermijn

-De premie is gebaseerd op het opgegeven dagloon

En wat is dan de truc (nog)?

Zodra je bent geaccepteerd bij het UWV verlaag je het verzekerde bedrag naar bijvoorbeeld 5 euro per dag. Je betaalt daar dan ruim 8% premie over. En als je ziek wordt verhoog je later het verzekerde dagloon en was je dus voor een prikkie prima verzekerd.

Inmddels lijkt het UWV deze fraude (?) ook op het spoor want ze neemt eindelijk maatregelen om dit oneigenlijke gebruik van de vrijwillige arbeidsongeschiktheidsverzekering te ontmoedigen. Het UWV heeft verzekerden met erg lage verzekerde dagbedragen aangeschreven dat hun vrijwillige WIA verzekering is gebaseerd op een te laag dagloon van bijvoorbeeld € 5,00. Dit  dagloon dient een afspiegeling te zijn van de inkomsten als ondernemer, de winst uit onderneming.

Of dit fraude is,  is nog maar de vraag. Dat kan het geval zijn bij een zzp'er die bewust een te laag inkomen opgeeft. Maar een ondernemer die zijn aov bij het UWV laat 'slapen'om te waarborgen dat hij na het bereiken van zijn eindleeftijd van zijn arbeidsongeschiktheidsverzekering nog steeds (bij het UWV) verzekerd is fraudeert niet, maar anticipeert wel. Alhoewel, artikel 1 van de UWV voorwaarden vermeldt dat de 'beeindiging van de hieraan voorafgaande verplichte verzekering van korte duur moet zijn en dat de verzekerde bij geboden gelegenheid een nieuwe dienstbetrekking aangaat'.

Wil men de vrijwillige arbeidsongeschiktheidsverzekering bij het UWV voortzetten dan dient men inkomsten te hebben als zelfstandige. Het UWV ontvangt dan graag een financiële onderbouwing waaruit de inkomsten blijken; een winst-en verliesrekening.

Het UWV gaat er dan al vanuit dat het dagloon hoger moet zijn, want verder in de brief schrijft het UWV dat dit dagloon per 1-1-2020 door het UWV eenzijdig wordt verhoogd naar een fatsoenlijk verzekerd bedrag.

Conform de UWV polisvoorwaarden heeft het UWV de bevoegdheid om het verzekerde dagloon van de vrijwillige arbeidsongeschiktheidsverzekering aan te passen:

'2. UWV kan het dagloon dat ten grondslag ligt aan de vrijwillige verzekering herzien:

a. als dat dagloon niet overeenkomt met het loon of inkomen dat die persoon in geval van arbeidsongeschiktheid

naar het oordeel van UWV derft;'

Het heeft UWVen geduurd, maar deze truc lijkt zijn langste tijd gehad te hebben.

 

Wilfred Mooij ffpMeer blog artikelenReacties

 • Avero Achmea
 • Movir
 • Goudse
 • Amersfoortse
 • Allianz
 • Lancyr
 • Reaal
 • UWV
 • Klaverblad
 • AEGON
 • De Zeeuwse
 • Van Kampen Groep
 • TAF