Samenvatting voorstel verplichte AOV VolksAOV

Wilfred Mooij Geplaatst op woensdag 4 maart 2020 om 11:51 uur
door Wilfred Mooij

In maart 2020 heeft de Stichting van de Arbeid een voorstel gepubliceerd voor de VolksAOV, de verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zelfstandigen.

Omdat zzp'ers het waarschijnlijk veel te druk hebben toon ik hieronder de originele samenvatting die in het rapport vermeld staat zodat u op 1 a4-tje kennis kunt nemen van het voorstel.

Voor de liefhebbers hier een link naar het volledige voorstel voor de verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen:

Samenvatting
- Er komt een arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zelfstandigen zonder personeel. Zelfstandigen
met personeel worden uitgezonderd van de verzekeringsplicht. Met deze verzekeringsplicht
wordt een gat gedicht in de sociale zekerheid.
- Vanwege de diversiteit van de zelfstandigenpopulatie, biedt het voorstel verschillende keuzemogelijkheden.
Zo kan elke zelfstandige zelf bepalen welke verzekering passend is.
- Elke zelfstandige verzekert zich standaard voor een uitkering van 70% van het laatstverdiende
inkomen tot aan de grens van bruto circa € 30.000 per jaar (143% WML). De uitkering is maximaal
€ 1650 bruto per maand, dat is 100% Wettelijk Minimum Loon (WML). De premie voor
de standaardverzekering is indicatief 8% van het inkomen en is aftrekbaar.
- De uitkering kent een standaard eigenrisicoperiode, of wachttijd, van 52 weken met een keuzemogelijkheid
om dit aan te passen naar 26 of 104 weken. De verzekering loopt tot het bereiken
van de AOW-leeftijd.
- Zelfstandigen kunnen zelf kiezen of ze zich bovenop de standaardverzekering nog aanvullend
willen verzekeren. De toegankelijkheid van de bovenwettelijke aanvullingen zal in overleg met
de sector verbeterd worden, met als mogelijkheid complementair een Onderling Waarborgfonds
om te borgen dat iedere zelfstandige zich aanvullend aan de publieke basisverzekering, op
betaalbare wijze, privaat kan verzekeren.
- De verzekering wordt uitgevoerd door UWV: claimbeoordeling, uitkeringsverstrekking en reintegratie.
De Belastingdienst is verantwoordelijk voor de premie-inning.
- De verzekering hanteert het arbeidsongeschiktheidscriterium van de WIA: gangbare arbeid.
Hierbij wordt rekening gehouden met alle werkzaamheden die de verzekerde nog uit zou kunnen
voeren. De verzekering geldt zowel voor gedeeltelijk arbeidsgeschikten als voor volledig
arbeidsongeschikten.
- Re-integratie begint zodra de wachttijd ingaat. Hiermee komen zelfstandigen waar mogelijk
weer snel aan het werk en worden uitkeringskosten voorkomen. Voor dit doel worden voldoende
financiële middelen gereserveerd, te betalen vanuit de premie. De Stichting van de
Arbeid adviseert om voor een effectieve re-integratie tevens een Arbocentrum voor zelfstandigen
op te richten.
- Zelfstandigen kunnen kiezen een andere passende arbeidsongeschiktheidsverzekering af te sluiten
bij een private verzekeraar, mits zij voldoen aan de gestelde voorwaarden. Hiervoor is een
toetsingskader geformuleerd. Lopende private arbeidsongeschiktheidsverzekeringen worden
geëerbiedigd, als ze voor de peildatum zijn afgesloten.
- De agrarische sector kent een specifieke positie. Het is uitvoerbaar de agrarische sector uit te
sluiten van de verzekeringsplicht. Of het in de rede ligt deze sector uit te zonderen, is een
politieke keus. Die is aan het kabinet, de oppositiepartijen en de Stichting gezamenlijk.
- Net als bij de huidige volksverzekeringen en werknemersverzekeringen, komt er een ontheffing
van de verzekeringsplicht voor gemoedsbezwaren.
4
- De Stichting hecht aan de betaalbaarheid van deze verzekering. Door het toevoegen van
keuzemogelijkheden kan gekozen worden voor verschillende premiehoogtes. De Stichting realiseert
zich dat een verzekering nooit gratis is en voor sommige groepen zelfstandigen lastig op
te brengen is. In het voorstel worden hierbij enkele overwegingen en suggesties voor gedaan.
- Dit voorstel moet gezien worden als een onderdeel binnen de bredere vraagstukken op de
arbeidsmarkt. Vraagstukken over de kwetsbaarheid, de fiscale positie en de marktmacht van
sommige groepen zelfstandigen, kunnen niet met dit voorstel worden opgelost.Meer blog artikelenReacties

 • Avero Achmea
 • Amersfoortse
 • Reaal
 • Goudse
 • Klaverblad
 • De Zeeuwse
 • Van Kampen Groep
 • Lancyr
 • TAF
 • UWV
 • Allianz
 • Movir
 • AEGON