Nieuwe Klaverblad AOV Flex is niet flexibel

Wilfred Mooij Geplaatst op vrijdag 26 april 2019 om 14:09 uur
door Wilfred Mooij

Onlangs introduceerde verzekeraar Klaverblad een nieuwe AOV, de Klaverblad AOV flex.

Een goedkopere variant dan de bestaande arbeidsongeschiktheidsverzkeringen omdat de uitkeringsduur beperkt is tot maximaal 5 jaar. Maar dat is volgens Klaverblad geen probleem omdat verzekerden het recht hebben om later zonder medische waarborgen over te stappen naar een reguliere arbeidsongeschiktheidsverzekering met een langere uitkeringsduur.

Tot zover het goede nieuws.

Maar zoals zo vaak is iets wat te mooi lijkt om waar te zijn bij nadere bestudering ook te mooi om waar te zijn.

In de folder over de arbeidsongeschiktheidsverzekering wordt de flexibiliteit als volgt omschreven;

“Flexibiliteit

Doordat uw omstandigheden veranderen heeft u misschien de behoefte om uw AOV te wijzigen. Los van de keuzemogelijkheden die we hiervoor noemden, biedt de Klaverblad AOV Flex onder bepaalde voorwaarden de mogelijkheid om het verzekerd bedrag, de uitkeringsduur en de eigenrisicotermijn aan te passen.”

Maar in de AOV polisvoorwaarden staat het volgende:

“Artikel 14 Optie- en overstaprecht

1. Optierecht: U heeft het recht om het verzekerde bedrag met maximaal 10% te verhogen zonder dat wij u opnieuw medisch beoordelen. Wij verhogen het verzekerde bedrag maximaal één keer per jaar. De voorwaarden die hiervoor gelden staan in lid 3.

2. Overstaprecht: U heeft het recht om over te stappen naar een langere uitkeringsduur zonder dat wij u opnieuw medisch beoordelen. De voorwaarden die hiervoor gelden staan in lid 3.

3. Voor het optierecht en het overstaprecht gelden de volgende voorwaarden.

a. U bent nog geen 56 jaar.

b. U bent in de drie maanden voor het verzoek niet onder controle, behandeling of begeleiding van een arts geweest.

c. U bent in de zes maanden voor het verzoek niet arbeidsongeschikt geweest.

d. U bent in het jaar voor het verzoek niet langer dan 14 dagen achter elkaar arbeidsongeschikt geweest.

f. Voor het overstaprecht geldt dat wij het verzoek binnen drie jaar na de ingangsdatum van de verzekering ontvangen moeten hebben.”

Ook in dit geval kan de verzekeraar de verleiding niet weerstaan om het product bij de lancering weer net iets beter voor te doen dan het werkelijk is.

Deze arbeidsongeschiktheidsverzekering wordt verkocht als zijnde flexibel, een product waar iedereen op zit te wachten. Echter, als je de einddatum wil verlengen moet dat voor je 56e, binnen 3 jaar na aanvang van de verzekering en je mag onlangs niet arbeidsongeschikt geweest zijn of recent een dokter hebben bezocht.

Als je aan de in de kleine lettertjes gestelde voorwaarden voldoet kun je net zo goed op de markt weer naar een dan goedkopere verzekering overstappen.

Als dit optierecht niet uitsluitend binnen 3 jaar na aanvang en wel tot en met de einddatum van de verzekering zou gelden was het een veel betere arbeidsongeschiktheidsverzekering geweest.

Jammer.

Wilfred Mooij ffpMeer blog artikelenReacties

 • Klaverblad
 • De Zeeuwse
 • Amersfoortse
 • Reaal
 • TAF
 • AEGON
 • Movir
 • Van Kampen Groep
 • Allianz
 • Lancyr
 • Avero Achmea
 • Goudse
 • UWV