Lijfrente opnemen bij arbeidsongeschiktheid

Wilfred Mooij Geplaatst op woensdag 14 augustus 2019 om 9:48 uur
door Wilfred Mooij

 

ZZP’ers en andere zelfstandigen mogen hun lijfrente- verzekering of –rekening afkopen bij arbeidsongeschiktheid.

Een zelfstandig ondernemer die de AOW-leeftijd nog niet heeft bereikt mag maximaal ruim € 40.000,= per jaar opnemen uit zijn lijfrentekapitaal als hij met een verklaring van een arts kan aantonen dat hij de komende 12 maanden niet in staat is zijn hoofdberoep vanwege arbeidsongeschiktheid volledig uit te oefenen.

Dit hoofdberoep zijn de werkzaamheden waarmee hij 70% van zijn totale inkomen heeft gegenereerd.

Oorzaak arbeidsongeschiktheid

Bij een reguliere afkoop van lijfrentekapitaal is de zogenaamde revisierente van 20% over het opgenomen kapitaal verschuldigd, maar niet als deze opname vanwege langdurige arbeidsongeschiktheid noodzakelijk is. Het te ontvangen afkoopbedrag is uiteraard wel belast in box 1. Opname van een hoger bedrag dan ruim € 40.000,= is ook wel toegestaan als de ondernemer aantoont dat het inkomen in het verleden aanmerkelijk hoger lag.

Zelfstandig ondernemers met een arbeidsongeschiktheidsverzekering waarmee inmiddels een behoorlijk kapitaal is opgebouwd kunnen de afweging maken om op hun arbeidsongeschiktheidsverzekering de eigen risicoperiode aan te passen naar 2 jaar. De premie kan hiermee zomaar door halveren.

Bij eventuele arbeidsongeschiktheid nemen zijn dan voor die eerste 2 jaar bijvoorbeeld € 80.000,= kapitaal op uit hun lijfrentevermogen. Dit is wel fiscaal belast en gaat uiteraard ten laste van het voor het pensioen beoogde lijfrentekapitaal.

Je kunt dit makkelijk zelf regelen door je eigen Broodfonds te bakken.

Wilfred Mooij ffpMeer blog artikelenReacties

 • Van Kampen Groep
 • UWV
 • Allianz
 • Amersfoortse
 • Goudse
 • De Zeeuwse
 • Movir
 • Avero Achmea
 • Reaal
 • Lancyr
 • TAF
 • AEGON
 • Klaverblad