De nieuwe VolksAOV voor alle werkenden

Wilfred Mooij Geplaatst op vrijdag 24 januari 2020 om 16:40 uur
door Wilfred Mooij

VolksAOV, verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering voor alle werkenden

Het kabinet is van plan om verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering in te voeren voor alle werkenden, zowel werknemers als zelfstandigen, de VolksAOV. Een te onderzoeken optie daarbij is om de WIA (Wet Inkomen en Arbeid) voortaan ook toegankelijk te maken voor de zzp-ers en andere zelfstandigen. Dit werd ook zo door de commissie Borstlap gesuggereerd.
Strik er om heen en alles is opgelost. Jammer, maar helaas is de werkelijkheid wat weerbarstiger.

Welke vragen doemen er bij mij op?

-Hoe lang moet je ziek zijn om voor een uitkering in aanmerking te komen?
Vermoedelijk wordt een eigen risicotermijn van twee jaar gehanteerd. Echter de commissie suggereert ook om de wachttijd voor alle zieken terug te brengen van twee naar één jaar.

-Vanaf welk percentage arbeidsongeschiktheid betaalt de nieuwe verzekering dan uit?
Voor werknemers is momenteel arbeidsongeschiktheid van 35% vanaf het derde ziektejaar verzekerd. 25% kan ook een optie zijn maar dat maakt de verzekering erg duur

-Of wordt het een kopie van de IVA?
Om voor een Inkomensvoorziening Volledig Arbeidsongeschikten (IVA) uitkering in aanmerking te komen moet je meer dan 80% arbeidsongeschikt zijn met geen kans op herstel binnen vijf jaar. Als de medische status duidelijk is, is de wachttijd van twee jaar niet meer relevant. Nadeel van een dergelijke regeling is dan wel dat je ‘ziek genoeg’ moet zijn om hiervoor in aanmerking te komen. Bij 75 % arbeidsongeschiktheid krijg je dan geen uitkering. Dit lijkt mij niet de bedoeling.

-Of een kopie van de WAZ?
De Wet Arbeidsongeschiktheidsverzekering Zelfstandigen (WAZ) was van 1998 tot 1 augustus 2004 in Nederland een verplichte volksverzekering die langdurig zieke ondernemers het recht gaf op een uitkering van (maximaal) 70% van het minimumloon. Daarmee werd voorkomen dat deze zelfstandigen in de bijstand kwamen en op hun vermogen en huis moesten interen. Precies de oplossing waar nu naar wordt gezocht, maar waar iedereen destijds vanaf wilde.
Tot ongenoegen van veel zzp'ers bedroeg de verplichte 'AOV'-premie 8,8% van het belastbaar inkomen met een maximum van € 2.196,=.

-Voor wie gaat deze verzekering gelden?
Voor alle 'werkenden' vanaf een bepaald inkomen, bijvoorbeeld € 10.000,=.

-En wat gaat dat dan kosten?

De VolksAOV is vergelijkbaar met de vrijwillige WIA verzekering van het UWV en daarvoor betalen zzp’ers momenteel 7,5 % van het verzekerde bedrag. Als de VolksAOV een basisvoorziening wordt van ongeveer € 20.000,= bruto per jaar dan hoort daar een premie bij van ongeveer € 1.500,= per jaar. Indien het eigen risico wordt verlaagd van twee naar één jaar eigen risico periode zal de jaarpremie stijgen naar ongeveer € 2.000,= per jaar per zzp’er.

-En wie gaat dat betalen?
Tja, de werkenden. Maar die kunnen die niet allemaal ophoesten, dus mogelijk komt er een bijdrage uit de algemene middelen. Dat geeft dan weer een besparing op de bijstand, want de labels van de arbeidsongeschikte zzp’ers worden verhangen.

-Wie bepaalt of je arbeidsongeschikt bent?
Vermoedelijk het UWV, want dat is hier voor op aarde. Maar heeft nog wel zo’n 100.000 keuringen in de halen……………….Dus lijkt het nu ook al niet helemaal aan te kunnen.

-Wat doen we met de huidige onverzekerde arbeidsongeschikten?
Ja, daar zullen we dan toch een soort overgangsregeling voor moeten treffen. Er zijn natuurlijk een aantal werknemers al arbeidsongeschikt en die willen wellicht in deeltijd voor zichzelf beginnen en er zijn nog een aantal mensen WAZ gerechtigd, dat loopt vanzelf uit. En er zijn een aantal mensen die zich nu graag hadden verzekerd maar die niet door de medische selectie kwamen. Verder zijn er natuurlijk al een aantal mensen onverzekerd hartstikke ziek.


-En wat doen we met de honderdduizenden zzp’ers die zich tot op heden braaf hebben verzekerd en daar premie voor hebben betaald?
Die voelen zich bekocht of hebben iets beters dan de VolksAOV. Die hebben zich waarschijnlijk passend verzekerd en daar hun budget aan besteed. Die willen helemaal geen extra verplicht VolksAOV. Zij moeten een opting out mogelijkheid krijgen.

-Wordt dit voor iedereen verplicht?
Vermoedelijk wordt dit straks verplicht voor iedere zelfstandige met een inkomen van bijvoorbeeld meer dan € 10.000,= per jaar, die geen andere inkomsten heeft.

-Wordt dit ook verplicht voor de zzp’er die ook gedeeltelijk in loondienst is?
Tja, veel zzp’ers hebben daarnaast gewoon een baan en zijn daar verzekerd. Vermoedelijk komt er ook een soort loongrens en boven dat inkomen hoef je je niet meer te verzekeren.

-Ben je ook verzekerd als je arbeidsongeschikt uit dienst gaat?
Nu heb je de mogelijkheid om je binnen 13 weken na einde dienstverband vrijwillig bij het UWV aan te melden voor de vrijwillige WIA verzekering. Dat zal wel zo blijven en mogelijk wordt die termijn zelfs verlengd. De huidige vrijwillige WIA verzekering zal wel als uitgangspunt voor de VolksAOV gaan dienen.

Wilfred Mooij ffp
Reageren op deze blog? Graag! (ik heb de wijsheid niet in pacht hoor)Meer blog artikelenReacties

 • TAF
 • Amersfoortse
 • Reaal
 • Goudse
 • UWV
 • AEGON
 • Allianz
 • Movir
 • Avero Achmea
 • Van Kampen Groep
 • Lancyr
 • De Zeeuwse
 • Klaverblad