Arbeidsongeschiktheidsvoorziening Zelfstandigen Bouw zonder fundering

Wilfred Mooij Geplaatst op woensdag 16 januari 2019 om 14:22 uur
door Wilfred Mooij

 

Maar liefst tweemaal binnen één week besteedde het Financieele Dagblad aandacht aan het onlangs geïntroduceerde ‘fonds’ Arbeidsongeschiktheidsvoorziening Bouw (AOV Bouw). Uiteraard wekt dat mijn belangstelling en dat was ongetwijfeld de bedoeling.

Het platform Zelfstandigen Bouw noemt dit financiële product zelf in haar eigen reglement ‘AOV Bouw’, dus ik zal dit dan ook als zodanig beoordelen.

Volgens onze toezichthouder AFM is een arbeidsongeschiktheidsverzekering een zogenaamd impactvol product en is de advisering en bemiddeling hieromtrent vergunningplichtig. Een AOV is een impactvol product omdat er veel mis kan gaan bij de advisering en bemiddeling. Een arbeidsongeschiktheidsverzekering moet, aldus de AFM, kostenefficiënt, nuttig, veilig en begrijpelijk zijn (KNVB-norm).

Ik loop het KNVB rijtje maar even af.

Kostenefficient

De AOV Bouw lijkt op een broodfonds. Om deel te kunnen nemen moet je eerst lid worden van Zelfstandigen Bouw met een minimale premie van 25 euro per jaar. Daarnaast betalen deelnemers 125 euro inschrijfgeld en 25 euro per maand ádministratiekosten’. Dat is in het eerste jaar dus minimaal 450 euro aan kosten, dat is geen inleg, dat geld ben je dus kwijt.

Daarna kun je kiezen uit twee uitkeringsvarianten bij volledige arbeidsongeschiktheid te weten;

Bij een inleg van 1800 per jaar (2100 inclusief kosten) ontvang je bijna 2 jaar 2150 euro per maand, dat is maximaal 47.300 euro uitkering (schenking volgens de aanbieders) over een periode van 22 maanden.

Bij een inleg van 4.200 euro per jaar ( 4500 inclusief kosten) ontvangt een afgekeurde bouwvakker 2350 euro per maand, oftewel maximaal 136.300 euro ‘schenking’ over een periode van 58 maanden.

Die inleg is geen spaarpremie, als er te weinig in de pot zit zijn de deelnemers verplicht om bij te storten!

Nuttig

Wellicht is deze voorziening nuttig voor een onverzekerbare zelfstandige bouwvakker. Hij kan zich nergens verzekeren en ontvangt zijn eventuele uitkering uit de inleg van de andere deelnemers. Voor veel te zware bouwvakkers (met zo’n bouwvakkers-decolleté) of de oudere zzp-er in de bouw kan dit vanuit hun positie gezien een zeer nuttige voorziening zijn. Naar mijn mening is dit product voor de gemiddelde bouwvakker niet nuttig, omdat de uitkering beperkt is tot maximaal 58 maanden en dat is te kort. Nuttig is het product dan ook niet voor de gemiddelde bouwvakker.

Veilig

Deze voorziening is niet veilig omdat de uitkeringen betaald worden uit de inleg van de andere deelnemers. En omdat je alleen maar arbeidsgeschikt hoeft te zijn bij aanvang en leeftijd en overgewicht geen rol spelen zullen vooral onverzekerbare zzp-ers zich hiervoor aanmelden. Voor goed verzekerbare bouwvakkers zijn immers prima producten verkrijgbaar tegen een lagere premie dan door Zelfstandigen Bouw wordt aangeboden.

Als deelnemer loop je het risico dat het kapitaal van het fonds wordt uitgehold door de oudere en zwaardere deelnemers. Je kunt dan verplicht worden om bij te storten als de bodem van het fonds in zicht komt.

Begrijpelijk

Dit product is begrijpelijk. De deelnemers betalen samen de uitkering van de arbeidsongeschikten voor maximaal 58 maanden uit hun gezamenlijke inleg. Als ze tekort komen lenen ze dit samen aan het collectief. Als er te weinig draagkracht is lopen de arbeidsongeschikten uiteindelijk het risico dat het geld op is.

Toch wil ik een kanttekening plaatsen bij de uitspraak van het fonds dat de uitkeringen netto zijn (omdat het zogenaamd schenkingen zijn). Artikel 3 van de Wet Inkomstenbelasting stelt dat periodieke uitkeringen fiscaal belast zijn. Ik leer nog iedere dag, maar ik zie hier niet waarom juist deze periodieke uitkeringen geen belaste inkomsten zijn.

Alternatief

Best grappig om anno 2019 als alternatief een reguliere arbeidsongeschiktheidsverzekering aan te bieden.

Ik heb even een offerte arbeidsongeschiktheidsverzekering gemaakt op AOVergelijken.nl voor een man van 40 met een inkomen van 50.000 euro die een uitkering wenst te verzekeren van 25.800 euro na 2 maanden, met een uitkering tot 55 jaar.

Deze 40 jarige aannemer betaalt 2129 euro premie per jaar voor een uitkering tot zijn 55e van 25.800 euro per jaar in plaats van 4.500 per jaar bij Zelfstandigen Bouw voor een 5-jarige uitkering.Aov bouw

Conclusie

Voor een moeilijk verzekerbare bouwvakker kan dit product wel een passende voorziening zijn, maar dit risico wordt dan afgewenteld op de beter te verzekeren deelnemers die voor bijna de helft van de premie een betere voorziening kunnen treffen bij een reguliere verzekeraar waar zij niet het risico lopen dat de uitkering uiteindelijk niet betaald kan worden.

De AOV Bouw is een arbeidsongeschiktheidsvoorziening zonder fundering omdat de solvabiliteit niet van een onder toezicht staande verzekeraar komt, maar afhankelijk is van de inleg van de deelnemers die zich voor een veel lagere premie meestal prima elders kunnen verzekeren.

Wilfred Mooij ffpMeer blog artikelenReacties

 • Movir
 • UWV
 • Klaverblad
 • De Zeeuwse
 • AEGON
 • Allianz
 • Reaal
 • a.s.r.
 • Lancyr
 • Goudse
 • Avero Achmea
 • TAF
 • Van Kampen Groep