Amersfoortse misleidt en discrimineert vrouwen met kinderwens

Wilfred Mooij Geplaatst op zondag 1 november 2020 om 11:52 uur
door Wilfred Mooij

 

Arbeidsongeschiktheidsverzekeraar De Amersfoortse wekt ten onrechte de indruk dat zwangerschap na de eerste dag van de ingangsdatum van de polis is gedekt. Bovendien is bij de voorlopige dekking voor mannen alles verzekerd maar is voor vrouwen de zwangerschap daarvan uitgesloten. Ik vind dat hier sprake is van misleidende reclame en van het ongeoorloofd onderscheid maken op basis van geslacht. 

 

Wat is hier aan de hand?

Arbeidsongeschiktheidsverzekeraars verzekeren het wegvallen van het inkomen vanwege arbeidsongeschiktheid. Hoewel uiteraard geen ziekte, bieden de meeste verzekeraars ook een uitkering bij zwangerschap van bijvoorbeeld 16 weken. Daar halen zij dan de eigen risicoperiode van af. Maar omdat, in tegenstelling tot onvoorzienbaar ziek worden, zwangerschap beter gepland kan worden geldt deze dekking over het algemeen pas nadat de verzekering al een jaar of langer loopt.
Op zich begrijpelijk omdat anders de AOV-premies onbetaalbaar worden.

Wachttijd zwangerschap

 

 

Unieke dekking

Echter de (prima) AOV verzekeraar De Amersfoortse biedt sinds 2019 een unieke dekking aan waarbij de zwangerschap mag zijn ontstaan één dag na het ingaan van de polis! Dit staat in de offertetekst: ‘De eerste dag van de zwangerschap moet na de ingangsdatum liggen’.

Wij hebben hier als vergelijkingssite positieve aandacht aan besteed omdat wij dit een goede ontwikkeling vinden. De Amersfoortse stak haar nek uit en dat waarderen wij. Maar was dat terecht?

 

Zwanger voor de bevruchtingsdatum

Want hoewel De Amersfoortse in heel wat uitingen schrijft dat je ‘gebruik kunt maken van deze dekking als je zwanger bent geworden na de ingangsdatum van je aov’ blijkt de praktijk weerbarstiger.

De gemiddelde zwangerschap duurt namelijk geen 40 maar 38 weken. De vermoedelijke bevallingsdatum wordt namelijk uitgerekend door 40 weken op te tellen bij de eerste dag van de laatste menstruatie. Maar pas 2 weken na de laatste dag van de eerste menstruatie kan een bevruchting plaatsvinden.

En De Amersfoortse rekent vervolgens vanaf de uitgerekende bevallingsdatum niet met 38 maar met 40 weken terug.

Het gevolg hiervan is dat De Amersfoortse toch een uitkering kan afwijzen van een vrouw die na de ingangsdatum van de AOV polis zwanger is geworden. De verzekeraar rekent namelijk terug naar de datum van 2 weken voor de conceptie.

En helaas moeten wij nu in de praktijk vaststellen dat de verzekeraar dit ook echt doet. Zelfs de officiële verklaring van de verloskundige dat de conceptiedatum na de ingangsdatum van de polis ligt maakte geen verschil. Wij voelen ons misleid en de betreffende verzekerde natuurlijk ook.

Naar aanleiding hiervan ben ik toch eens verder gaan kijken. Want de opmaak van de polis heeft vanaf de aanvraagdatum ongeveer 2 maanden geduurd. Niet helemaal ongebruikelijk omdat er meestal een medische keuring en wat aanvullende vragen worden gesteld en beantwoord.

 

Voorlopige dekking

Bij de betere arbeidsongeschiktheidsverzekeraars, zoals De Amersfoortse, geldt dan een voorlopige dekking.

De voorlopige AOV dekking is bij De Amersfoortse als volgt:


'Uw klant heeft een volledige voorlopige dekking

Wij bieden voorlopige dekking voor arbeidsongeschiktheid met de dekking en voorwaarden alsof de verzekering tot stand was gekomen. Dus voor meer dan alleen ongevallen! Wordt uw klant tijdens de aanvraag arbeidsongeschikt? Dan gaat de gekozen wachttijd in op de dag dat de arbeidsongeschiktheid bij ons wordt gemeld. De uitkering baseren wij op het aangevraagde verzekerd bedrag (tot maximaal €55.000,-).

Wanneer is er geen voorlopige dekking?

We bieden geen voorlopige dekking voor bestaande ziektes, klachten en/of aandoeningen of als relatie:
• Niet in Nederland woont;
• Ergens anders verzekerd is voor arbeidsongeschiktheid;
• Eerder voor een arbeidsongeschiktheids-, levens- of ongevallenverzekering is afgewezen of niet op normale voorwaarden is geaccepteerd vanwege een niet-medische reden;
• Ons voorstel niet accepteert;
• Gebruik maakt van ‘Het recht op eerste kennisneming’ (het recht om het medisch advies dat de medisch adviseur uitbrengt, eerder te horen dan De Amersfoortse)'.

In de bovenstaande voorlopige dekking wordt met geen woord gerept over zwangerschap. Het wordt ook niet uitgesloten. Je moet wel ‘arbeidsongeschikt’ zijn. En zwanger is niet ziek, dus daar zit op zich wel iets in. Echter, voorwaarden en communicatie moeten loepzuiver zijn en mag geen twijfel zaaien. Het is fatsoenlijk en gebruikelijk dat bij onduidelijke verzekeringsvoorwaarden een geschil in het voordeel van de verzekerde wordt uitgelegd.

 

Discriminatie vrouwen

 Naar mijn mening handelt de arbeidsongeschiktheidsverzekeraar in deze zelfs in strijd met de wetgeving omtrent het verbod ongelijke behandeling op grond van geslacht bij het aanbieden van diensten. Kennelijk maakt de verzekeraar bij de voorlopige dekking onderscheid tussen mannen en vrouwen en dat is in strijd met de 'gelijkebehandelingswetgeving’. Wat vindt de toezichthouder hier eigenlijk van?

Op de website van de Commissie Gelijke Behandeling staat het volgende:

‘Hierbij kan men denken aan een verzekeringsmaatschappij die voor vrouwen andere voorwaarden hanteert dan voor mannen. Bijvoorbeeld door gedurende de eerste twee jaar geen uitkering te verstrekken bij zwangerschapgerelateerde arbeidsongeschiktheid en wel bij 'gewone' arbeidsongeschiktheid’.

 

Uiteraard hebben wij ons ongenoegen bij de Amersfoortse meermaals geuit en gaan wij vol voor het klantbelang, maar De Amersfoortse wijst tot op heden de claim nog steeds af. Voor ons onacceptabel en met deze blog wil ik vrouwen met een kinderwens voorbehoeden voor deze discussie.

Wij overwegen een klacht in te dienen bij de Reclame Code Commissie en bij de Commissie Gelijke Behandeling. De integriteit van De Amersfoortse willen wij niet ter discussie stellen, maar met dit produkt en de interpretatie van haar eigen polisvoorwaarden mist ze vooralsnog even de aansluiting bij de tijdsgeest.

De voorlopige dekking is in deze dus geen vrijbrief, want hoewel 100% zwanger blijkt zwangerschap toch 0% gedekt te zijn.

Wilfred Mooij ffp

 Meer blog artikelenReacties

 • De Zeeuwse
 • AEGON
 • UWV
 • TAF
 • Van Kampen Groep
 • Goudse
 • Allianz
 • Lancyr
 • Reaal
 • Avero Achmea
 • Klaverblad
 • Movir
 • a.s.r.