UWV maakt verlies op vrijwillige arbeidsongeschiktheidsverzekering

Per 2017 heeft het UWV bijna 18.000 mensen vrijwillig verzekerd voor de WIA, dit is ongeveer 2% van de zelfstandige ondernemers.  Het UWV schrijft dat dit percentage zo laag is omdat je je slechts binnen 13 weken na einde dienstverband kunt aanmelden. Ik denk dat dit komt omdat de UWV premie veel hoger is dan de premie in de markt (voor gezonde mensen). 

Het UWV stelt de premie voor het volgende jaar jaarlijks vast op basis van de betaalde uitkeringen.

In de Wet Financiering Sociale Verzekeringen (WFSV) is vastgelegd dat de vrijwillige WW, WAO en WIA premie niet hoger mag zijn dan het door het ministerie van SZW landelijk vastgestelde wettelijke premiepercentage. Dit geldt niet voor de Ziektewet waardoor deze premie in 2018 ongekend hoog wordt, namelijk 9%. Het UWV noemt dat een 'kostendekkende' premie.  Die kostendekkende premie is bijna 3 maal zo hoog als de premie die de gemiddelde werkgever bij Geijsel Kroon (moederbedrijf van AOVergelijken.nl) betaalt om zijn ziekteverzuim te verzekeren. Gelukkig maar dat de WW, WAO en WIA premie wettelijke gemaximeerd is anders ging deze ook door het plafond.

De geraamde benodigde premie WAO/WIA -verzekering voor 2018 komt volgens het UWV namelijk uit op 7,94%. De uitkeringslasten WAO/WIA voor 2018 worden geschat op € 32 miljoen bij een verzekerd bedrag van € 405 miljoen. Uit die premie kan dan € 28 miljoen aan uitkeringslasten worden gedekt. Het ontstane gat van € 4 miljoen wordt opgevuld met geld uit het  Arbeidsongeschiktheidsfonds (Aof) en de  Werkhervattingskas (Whk).

Bijna 15.000 mensen hebben zich bij het UWV vrijwillig verzekerd voor de WAO en WIA. De kosten hiervan zijn op één hoop gegooid en worden gezamenlijk gepresenteerd. Voor 2018 zijn de totale lasten geschat op De totale lasten WAO/WIA zijn voor 2018 geraamd op 32 miljoen (op een verzekerd bedrag van ruim 400 miljoen) waarvan maar liefst 4 miljoen voor de uitvoering benodigd is.

Hiermee komt de kostendekkende premie vrijwillige verzekering voor de WAO/WIA in 2018 uit op 7,94%, omdat dit niet hoger mag zijn dan de wettelijke sociale WIA premie. Dat is een koopje in vergelijking met de ziekengeldpremie van 9% die slechts dekking biedt voor de eerste twee jaar van ziekte. De WIA verzekering kan een jarenlange uitkering namelijk tot pensioendatum tot gevolg hebben.

Wilfred Mooij ffp

 

 

WIA wijzigingen in het regeerakkoord

Geplaatst op vrijdag 13 oktober 2017 om 12:17 uur door Wilfred Mooij Wilfred Mooij

Heel kort samengevat blijkt uit het regeerakkoord dat de WIA en onderliggende regelgeving mogelijk als volgt gewijzigd gaat worden:

Hoe sluit ik een arbeidsongeschiktheidsverzekering af?

Geplaatst op donderdag 13 juli 2017 om 10:43 uur door Wilfred Mooij Wilfred Mooij

Vergeet die uitvaartverzekering, vergeet je pensioen. Kijk eerst eens naar wat je te wachten staat als je door langdurige ziekte niet meer in staat bent om je brood te verdienen. First things first!

WIA of Wie nee

Geplaatst op maandag 19 juni 2017 om 10:46 uur door Wilfred Mooij Wilfred Mooij

 

Nieuwe Univé AOV veel te duur en niet nuttig

Geplaatst op dinsdag 7 maart 2017 om 16:11 uur door Wilfred Mooij Wilfred Mooij

Verzekeraar Univé lanceert vandaag een nieuwe flexibele AOV omdat de huidige AOV’s te duur en te ingewikkeld zijn. Dit nieuwe product blijkt echter bij de eerste vergelijking al vele malen duurder dan een AOV van bijvoorbeeld Reaal die bovendien niet na twee jaar al stopt met uitkeren.

Startende zzp vraagt sluit geen aov af

Geplaatst op donderdag 2 maart 2017 om 15:58 uur door Wilfred Mooij Wilfred Mooij

Volgens het CBS telt Nederland 800.000 zzp ‘ers, 80% daarvan heeft geen arbeidsongeschiktheidsverzekering.

Gecombineerde AOV en zorgverzekering, zzp oplossing

Geplaatst op maandag 19 december 2016 om 11:32 uur door Wilfred Mooij Wilfred Mooij

Verzekeraar de Amersfoortse biedt de Doorgaanverzekering. Die biedt een combi korting op zowel de arbeidsongeschiktheidsverzekering als op de zorgverzekering. Voor zzp-ers het overwegen waard.

AOVergelijken.nl in het nieuws

Geplaatst op maandag 26 september 2016 om 10:44 uur door AOVergelijken.nl AOVergelijken.nl

AFM: AOV advies ZZP'ers is nog lang niet goed

Geplaatst op maandag 26 september 2016 om 10:41 uur door AOVergelijken.nl AOVergelijken.nl

Toezichthouder AFM concludeert in een in 2015 verschenen rapport 'Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen' dat slechts ongeveer 5% van de AOV adviezen aan de norm voldoet.

Uitzending AVROTROS radar over AOW-gat

Geplaatst op maandag 26 september 2016 om 10:29 uur door AOVergelijken.nl AOVergelijken.nl

Hoe maatschappelijk aanvaardbaar is het dat AOV verzekerden de dupe worden van het door de overheid opschuiven van de AOW leeftijd naar 67 jaar?

De goedkoopste AOV of de hoogste korting?

Geplaatst op donderdag 15 januari 2015 om 14:20 uur door Wilfred Mooij Wilfred Mooij

Verzekeraars rollen over elkaar heen om tandartsen de hoogste korting op de arbeidsongeschiktheidsverzekeringen (AOV) te beloven. Niet zelden stunten zij met aanvangs- en starterskortingen. Maar wat is nou beter? De hoogste korting of de laagste premie? De hoogste premie is bijna het dubbele van de laagste! Een tandarts, zelfstandig maar ook in loondienst, doet er verstandig aan zich af te vragen wat zijn inkomen nu zou zijn als hij een jaartje ziek thuis zat. In loondienst geldt er een zekere bescherming van de sociale wetten (WIA) tot de loongrens van ongeveer 50.000 euro. Als zelfstandige zul je moeten leven van je spaartegoeden of van de wind. Hoe lang kun je op je AOV uitkering wachten en tot welke eindleeftijd moet de verzekering dan uitbetalen? Mag de uitkering gelijkblijven of moet ze worden geïndexeerd? Sta je de hele dag aan de stoel of ben je manager van een medisch centrum? Deze en andere factoren bepalen de hoogte van je premie. Daarnaast heeft iedere verzekeraar uiteraard zijn eigen tarief en is dat ook nog leeftijdsafhankelijk. Bij verzekeraar A blijft de premie doorstijgen tot de einddatum en bij B daalt de premie in het licht van de einddatum. Het is verstandiger om van twee identieke aov’s niet de eerste-jaars premie maar de premie over de gehele looptijd te vergelijken. Appels met appels dus. Op de website AOVergelijken.nl kun je zelf met de verschillende variabelen vaststellen wat de invloed van een keuze op de hoogte van de premie is. AOV’s die na 1 januari 2013 zijn afgesloten vallen onder het provisieverbod. Maar de premie van bestaande AOV’s is vaak nog inclusief 15% provisie. Om het gemis aan inkomsten te compenseren declareren adviseurs tegenwoordig hun advieswerkzaamheden en sluiten ze een abonnement af voor het noodzakelijke onderhoud. Dit onderhoud bestaat uit het periodiek toetsen of het inkomen en de hoedanigheid nog overeenstemmen met de verzekeringen en het (pro-actief) behartigen van de belangen van de tandarts. Een enkele malafide adviseur durft naast provisie ook nog geld voor advies en onderhoud in rekening te brengen. Soms zelfs met de leugen dat de AOV provisieloos loopt. Het verschil van 1.000 euro tussen 15% provisie over een premie van 8.000 euro (1.200 euro) en 200 euro abonnement is makkelijk verdiend, jaar in jaar uit. Het kan voor ANT leden dus zeer voordelig zijn om over te stappen van de ene verzekeraar naar de andere of om van adviseur te wisselen. Van adviseur wisselen is heel eenvoudig en kan zonder medische vragen of keuring. ANT leden krijgen 50% korting op het AOV abonnement bij Geijsel Kroon. Met een mailtje aan Raymon.wismeijer@geijselkroon.nl kan dit in gang worden gezet. Voor het wisselen van verzekeraar is een keuring of een medische vragenlijst verplicht. Zeg echter nooit de bestaande AOV op voordat de nieuwe definitief schriftelijk is geaccepteerd! In dit artikel ga ik even niet in op de voorwaarden en het kwaliteitsverschil tussen de verschillende verzekeraars, hoewel dit zeker een rol moet spelen bij de keuze voor een aanbieder. Ik zal me beperken tot een zo eenduidig mogelijk cijfermatig vergelijk van een paar fictieve AOV’s. De bekende ANT en NMT kortingen die tot 10% van de premie kunnen oplopen maken dus zeker niet het verschil... Tandarts 1, leeftijdsafhankelijk tarief (premie stijgt met de jaren) - Beroepsdekking - Leeftijd: 30 jaar - Verzekerd bedrag: € 50.000,- - Indexering: niet - Eigen risico: 30 dagen - Eindleeftijd: 67 jaar - Uitkeringsdrempel: Vanaf 25% arbeidsongeschiktheid

Pagina 1 van 1
 • Allianz
 • Klaverblad
 • Reaal
 • AEGON
 • Generali
 • Van Kampen Groep
 • Lancyr
 • Nationale Nederlanden
 • Goudse
 • Amersfoortse
 • TAF
 • UWV
 • Movir
 • Avero Achmea
 • De Zeeuwse
 • Delta Lloyd