Zorgverlener long covid wga

De dokters, verpleegkundigen en andere zorgverleners zijn ook maar mensen en kunnen dus ook arbeidsongeschikt worden. De witte jassen vormden onze eerste linie in de strijd tegen covid. Eerst kregen zij applaus, maar nu de long covid rekening.  Zij komen in de wga.

Zorgverleners werken in loondienst of zelfstandig. Ik leg het even uit.

Loondienst

In loondienst is de zorgverlener vanuit de sociale verzekeringen verzekerd. De werkgever is bij ziekte verplicht gedurende maximaal twee jaar minimaal 70% van het laatste verdiende loon (2022 maximaal € 59.706) te betalen. Bij een hoger loon kan de werkgever hiervoor een zogenaamde excedentverzekering afsluiten.

Na twee jaar (long covid) noemen wij de zorgverlener niet meer ziek maar arbeidsongeschikt. Dan komt de WIA in beeld. De WIA is de Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen en vervangt de oude WAO. Daar waar de WAO voorheen op basis van het arbeidsongeschiktheidspercentage garant stond voor een uitkering tot de pensioendatum probeert de overheid middels de WIA vanuit de overgebleven arbeidscapaciteit gedeeltelijk arbeidsgeschikte werknemers te prikkelen om vooral zoveel mogelijk te blijven werken.

Grofweg valt de zorgverlener na twee jaar ziekte in één van de drie categorieën;

-Minder dan 35 % arbeidsongeschikt (meer dan 65% geschikt dus)

-Meer dan 80 % arbeidsongeschikt en geen kans op herstel binnen vijf jaar. Dan komt de zorgverlener in aanmerking voor een IVA -uitkering (Inkomensvoorziening Volledig Arbeidsongeschikten) van 75% van het laatste loon (maar tot maximaal genoemde loongrens).

-Tussen de 35 % en 80% arbeidsongeschikt. En hier wordt het ingewikkeld. Deze gedeeltelijk arbeidsgeschikte werknemer komt in aanmerking voor de WGA-uitkering (Regeling Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten) als deze werknemer minimaal 50% werkt voor wat hij nog kan werken. Uitsluitend als zorgverlener-werknemer nog een beetje werkt bestaat er recht op een uitkering van 70% van het arbeidsongeschikte deel van het loon (weer tot maximaal de genoemde loongrens).

Als deze zorgverlener niet wil of kan werken voor 50% van het arbeidsgeschikte deel van het loon is er dus geen recht op een WGA uitkering en valt hij of zij eventueel terug naar de bijstand met alle bijbehorende gevolgen van dien!

Bijkomend nadeel van de sociale verzekering is dat bij de vaststelling van de mate van arbeidsongeschiktheid los van opleiding wordt gekeken wat een arbeidsongeschikte werknemer nog wel kan. Wellicht kan een zieke medisch specialist nog prima functioneren als suppoost in een museum.

Gelet op het bovenstaande mag het duidelijk zijn dat de zorgverlener in loondienst verschillende risico’s zou moeten verzekeren. Om te beginnen het inkomen boven de loongrens, daar gelden de sociale verzekeringen immers niet meer. Maar ook het risico van de ‘passende’ arbeid mag niet uitgevlakt worden.

In het algemeen adviseer ik zorgverlenerzorgverleners in loondienst eens te kijken naar een aanvullende arbeidsongeschiktheidsverzekering met beroepsdekking tenzij de werkgever een goede voorziening heeft getroffen.

Zelfstandig

De zelfstandige zorgverlener kan geen beroep doen op de sociale verzekeringen, maar (!) kan zich wel binnen dertien weken na beëindiging van het dienstverband bij het UWV vrijwillig verzekeren. Ik vind deze verzekering duur en van onvoldoende kwaliteit, maar daar staat tegenover dat iedereen wordt geaccepteerd, ongeacht de gezondheid. In deze geldt dat de zorgverlener beter iets dan niet geregeld kan hebben.

Zelfstandigen die niets geregeld hebben lopen een enorm financieel risico als zij arbeidsongeschikt worden. Velen verzekeren zich niet omdat zij dit ‘te duur’ vinden. Maar een arbeidsongeschiktheidsverzekering hoeft niet per se duur te zijn. De premie is prima te verlagen door met wat variabelen te spelen.

De eigen risicoperiode kan desgewenst verlengd worden van één naar bijvoorbeeld 24 maanden. Dat scheelt zomaar de helft aan premie, maar dat betekent uiteraard wel dat de verzekering pas na twee jaar ziekte gaat uitbetalen.

Het zelfde, maar dan andersom, geldt voor de einddatum. Als die wordt verkort van 67 naar bijvoorbeeld 60 jaar scheelt dat weer de helft aan premie. Dit is een prima optie als de zorgverlener aan serieuze vermogensopbouw doet of een erfenis in het vooruitzicht heeft waarmee hij dit risico prima zelf kan dragen.

Zorgverleners met een bestaande arbeidsongeschiktheidsverzekering waar nog nooit op geclaimd is kunnen deze verzekering wellicht zonder keuring omzetten naar een goedkopere variant.

 

 • Klaverblad
 • De Zeeuwse
 • a.s.r.
 • Goudse
 • Reaal
 • TAF
 • Movir
 • AEGON
 • Avero Achmea
 • UWV
 • Allianz
 • Lancyr
 • Van Kampen Groep