Arbeidsongeschiktheid zwangerschap

Werknemers krijgen tijdens zwangerschap 16 weken loon doorbetaald. Zelfstandigen kunnen zich vrijwillig bij het UWV of bij een commerciële verzekeraar verzekeren tegen arbeidsongeschiktheid.

Zelfstandigen zonder vrijwillige verzekering kunnen een beroep doen op de regeling Zelfstandig en Zwanger. Zij krijgen dan gedurende 16 weken een uitkering ter grootte van maximaal het minimumloon gerelateerd aan het aantal uren dat is gewerkt. Zelfs met een eigen arbeidsongeschiktheidsverzekering heeft men recht op een ZEZ uitkering. De arbeidsongeschiktheidsverzekeraar kan de uitkering wel korten als men een ZEZ uitkering ontvangt. Dit is afhankelijk van de voorwaarden van de AOV.

De meeste AOV verzekeraars betalen onder voorwaarden 16 weken uit bij zwangerschap.

Bijna alle verzekeraars betalen het verzekerde bedrag maximaal 16 weken uit bij zwangerschap. Voorwaarde hierbij is dat de polis al geruime tijd loopt. Meestal is dat 104 weken. Enkele verzekeraars gaan hier wat makkelijker mee om en hanteren een termijn van 52 weken (Amersfoortse, Goudse,Generali en Reaal). Movir onderscheidt zich hier ook niet meer in nu de uitgerekende bevallingsdatum minimaal 52 weken na de ingangsdatum van de polis moet liggen voor artsen en andere medische professionals. Voor de andere beroepen is dit maar liefst 104 weken bij de Movir.

Enkele verzekeraars schrijven in de polisvoorwaarden dat de zwangerschap minimaal een aantal weken (meestal 20 soms 26 weken) moet bestaan. Dat moet worden aangetoond met de verklaring van een arts of een verloskundige. De Amersfoortse, Goudse, Reaal Plus en het UWV stellen deze voorwaarden niet. Centraal Beheer en Reaal willen een uittreksel uit het geboorteregister. Pas daarna betalen ze uit.

Bij het berekenen van de uitkeringstermijn wordt de uitkeringstermijn verminderd met de eigen risico termijn waardoor er vaak weinig van de 16 uit te betalen weken overblijft. Maar ook hier valt Movir op. Zij verkort de eigen risicotermijn met 14 dagen waardoor de uitkering iets hoger uitpakt dan bij de concurrenten. De Reaal AOV maakt het erg bont met het uitkeren van maximaal 25% van het afgesproken bedrag bij zwangerschap.

 • De Zeeuwse
 • Klaverblad
 • Lancyr
 • AEGON
 • Delta Lloyd
 • UWV
 • Avero Achmea
 • Generali
 • TAF
 • Amersfoortse
 • Allianz
 • Movir
 • Van Kampen Groep
 • Reaal
 • Goudse
 • Nationale Nederlanden