Arbeidsongeschiktheid zwangerschap

Werknemers krijgen tijdens zwangerschap 16 weken loon doorbetaald. Zelfstandigen kunnen zich vrijwillig bij het UWV of bij een commerciële verzekeraar verzekeren tegen arbeidsongeschiktheid.

Wachttijd zwangerschap

Zelfstandigen zonder vrijwillige verzekering kunnen een beroep doen op de regeling Zelfstandig en Zwanger. Zij krijgen dan gedurende 16 weken een uitkering ter grootte van maximaal het minimumloon gerelateerd aan het aantal uren dat is gewerkt. Dus zorg dat u voor aanvang zwangerschap aantoonbaar voldoende uren werkt!

Voorwaarden zwangerschap per AOV verzekeraar op alfabet:

 

Zelfstandige kunnen wij het UWV een ZEZ-uitkering aanvragen als 1 van de volgende situaties voor hen geldt:

Werken als zelfstandige, met of zonder personeel. Geldt ook bij een eigen onderneming voor

-meewerkend partner of echtgenoot, DGA, freelancer, huisarts, artiest, gastouder, zelfs voor  PGB zorgverlener, mar ook voor beroepsbeoefenaar met een arbeidsovereenkomst als alfahulp of particuliere huishoudelijke hulp.

 Zelfs met een eigen arbeidsongeschiktheidsverzekering heeft men recht op een ZEZ uitkering. De arbeidsongeschiktheidsverzekeraar kan de uitkering wel korten als men een ZEZ uitkering ontvangt. Dit is afhankelijk van de voorwaarden van de AOV.

De meeste AOV verzekeraars betalen onder voorwaarden 16 weken uit bij zwangerschap, een enkele maar liefst 18 weken.

Voorwaarde hierbij is dat de polis al geruime tijd loopt. Meestal is dat 104 weken. Enkele verzekeraars gaan hier wat makkelijker mee om en hanteren een termijn van 52 weken (Goudse en Reaal). Movir onderscheidt zich hier ook niet meer in nu de uitgerekende bevallingsdatum minimaal 52 weken na de ingangsdatum van de polis moet liggen voor artsen en andere medische professionals. Voor de andere beroepen is dit maar liefst 104 weken bij de Movir.

Met ingang van februari 2019 wijzigt de Amersfoortse de wachttijd voor zwangerschap van 52 weken naar 1 dag! Dus zwanger worden 1 dag na ingang van de verzekering en u bent verzekerd. Werkelijk uniek in arbeidsongeschiktheidsmarkt.

Enkele verzekeraars schrijven in de polisvoorwaarden dat de zwangerschap minimaal een aantal weken (meestal 20 soms 26 weken) moet bestaan. Dat moet worden aangetoond met de verklaring van een arts of een verloskundige. De Amersfoortse, Goudse, Reaal Plus en het UWV stellen deze voorwaarden niet. Centraal Beheer en Reaal willen een uittreksel uit het geboorteregister. Pas daarna betalen ze uit.

Bij het berekenen van de uitkeringstermijn wordt de uitkeringstermijn verminderd met de eigen risico termijn waardoor er vaak weinig van de 16 uit te betalen weken overblijft. De Reaal AOV maakt het erg bont met het uitkeren van maximaal 25% van het afgesproken bedrag bij zwangerschap.

Wilfred Mooij ffp

https://www.aovergelijken.nl/blog/artikel/de-nieuwe-volksaov-voor-alle-werkenden

 

 • Allianz
 • a.s.r.
 • Lancyr
 • TAF
 • Van Kampen Groep
 • Avero Achmea
 • Movir
 • De Zeeuwse
 • Klaverblad
 • Reaal
 • Goudse
 • UWV
 • AEGON