Arbeidsongeschiktheidsverzekering voor ZZP'ers - AOV ZZP

AOVergelijken streeft er naar om de markt voor arbeidsongeschiktheidsverzekeringen transparanter te maken. AOVergelijken wilt het adviestraject waar mogelijk automatiseren en daarmee de advieskosten verlagen. Deze lagere kosten geeft AOVergelijken aan u door zodat de premies omlaag kunnen. Hiemee wordt de arbeidsongeschiktheidsverzekering voor meer mensen toegankelijk.

 • Avero Achmea
 • Movir
 • Allianz
 • AEGON
 • TAF
 • Reaal
 • UWV
 • a.s.r.
 • Goudse
 • Van Kampen Groep
 • De Zeeuwse
 • Klaverblad
 • Lancyr