AOV zwangerschap verzekeringsvoorwaarden

Zwangerschap en AOV per verzekeraar op alfabet 2019

 

Ziet u door de bomen het bos niet meer? Wij hebben alle arbeidsongeschiktheidsbomen even voor u op een rij gezet. Wellicht helpt dat als u zelf op uw gemak eens wil kijken wat de voorwaarden bij de verschillende AOV verzekeraars zijn  met betrekking tot zwangerschap.

Aegon aovAegon polisvoorwaarden 1450

8.5 Zwangerschapsuitkering

In de varianten ‘Ongevallen en aandoeningen inclusief psychische aandoeningen’ en ‘Ongevallen en aandoeningen exclusief psychische aandoeningen’ bent u ook verzekerd voor zwangerschap en bevalling. Hierbij gelden de volgende regels:

• De uitgerekende bevallingsdatum is ten minste één jaar na de ingangsdatum van de verzekering.

• U stuurt ons een verklaring van uw arts of verloskundige. Hierin moet de uitgerekende bevallingsdatum staan en de bevestiging dat u ten minste zes maanden zwanger bent.

• Uw uitkering duurt maximaal 16 weken.

• Uw eigenrisicotermijn wordt van deze 16 weken afgetrokken. Als uw eigenrisicotermijn meer dan 16 weken is, heeft u geen recht op een zwangerschapsuitkering.

• Uw uitkering begint zes weken voor de uitgerekende bevallingsdatum.

• Uw daguitkering is uw verzekerd bedrag voor Rubriek A (het eerstejaarsrisico) gedeeld door 365.

• Uw totale uitkering betalen we in één keer uit.

Het kan voorkomen dat u arbeidsongeschikt bent en recht heeft op een zwangerschapsuitkering. Uw uitkering voor arbeidsongeschiktheid wordt dan tijdelijk gestopt. U ontvangt de zwangerschapsuitkering zolang u daar recht op heeft. Bent u daarna nog arbeidsongeschikt? Dan ontvangt u weer uw uitkering voor arbeidsongeschiktheid.

Allianz aov

Fundament AOV FAOV17

7.1 U bent zwanger

• Bent u zwanger? Dan kunt u een bedrag krijgen als u minimaal 24 weken zwanger bent en een bedrag voor de eerste 365 dagen arbeidsongeschiktheid heeft verzekerd. U moet dan wel minimaal twee jaar later uitgerekend zijn dan de datum waarop deze verzekering begint. U moet ook een brief hebben van een arts of verloskundige waarin staat dat u zwanger bent en op welke datum u bent uitgerekend. Wij moeten deze brief hebben voordat we u een uitkering geven.

• U krijgt het bedrag 6 weken voor de dag waarop u bent uitge­rekend. Het uit te keren bedrag is gebaseerd op een uitkerings­duur van 16 weken en van het bedrag dat u verzekerd heeft voor de eerste 365 dagen arbeidsongeschiktheid. Dit betekent dus 16/52 van het verzekerde bedrag. Verhoogt u het bedrag dat u heeft verzekerd? En wordt u daarna binnen twee jaar zwanger? Dan gaan we uit van het oude bedrag dat u had verzekerd.

• Op uw polis staat na hoeveel dagen arbeidsongeschiktheid u een uitkering van ons krijgt. Deze periode geldt ook voor de uitkering die u krijgt als u zwanger bent. Wij trekken het bedrag voor die periode van de uitkering af. Misschien heeft u gekozen voor een periode die langer duurt dan 16 weken. In dat geval krijgt u geen uitkering voor zwangerschap.

Krijgt u een arbeidsongeschiktheidsuitkering tijdens de zwangerschap? Dan krijgt u niet twee keer een uitkering voor die periode van 16 weken. U heeft in dat geval recht op de hoogste uitkering.

Allianz aovAllianz Absoluut AOV AAOV17

7.1 U bent zwanger

• Bent u zwanger? Dan kunt u een bedrag krijgen als u minimaal 24 weken zwanger bent en een bedrag voor de eerste 365 dagen arbeidsongeschiktheid heeft verzekerd. U moet dan wel minimaal twee jaar later uitgerekend zijn dan de datum waarop deze verzekering begint. U moet ook een brief hebben van een arts of verloskundige waarin staat dat u zwanger bent en op welke datum u bent uitgerekend. Wij moeten deze brief hebben voordat we u een uitkering geven.

• U krijgt het bedrag 6 weken voor de dag waarop u bent uitgerekend. Het uit te keren bedrag is gebaseerd op een uitkeringsduur van 16 weken en van het bedrag dat u verzekerd heeft voor de eerste 365 dagen arbeidsongeschiktheid. Dit betekent dus 16/52 van het verzekerde bedrag. Verhoogt u het bedrag dat u heeft verzekerd? En wordt u daarna binnen twee jaar zwanger? Dan gaan we uit van het oude bedrag dat u had verzekerd.

• Op uw polis staat na hoeveel dagen arbeidsongeschiktheid u een uitkering van ons krijgt. Deze periode geldt ook voor de uitkering die u krijgt als u zwanger bent. Wij trekken het bedrag voor die periode van de uitkering af. Misschien heeft u gekozen voor een periode die langer duurt dan 16 weken. In dat geval krijgt u geen uitkering voor zwangerschap.

Krijgt u een arbeidsongeschiktheidsuitkering tijdens de zwangerschap? Dan krijgt u niet twee keer een uitkering voor die periode van 16 weken. U heeft in dat geval recht op de hoogste uitkering.

Allianz aov

Allianz Maatwerk AOV MAOV17

7.1 U bent zwanger

• Bent u zwanger? Dan kunt u een bedrag krijgen als u minimaal 24 weken zwanger bent en een bedrag voor de eerste 365 dagen arbeidsongeschiktheid heeft verzekerd. U moet dan wel minimaal twee jaar later uitgerekend zijn dan de datum waarop deze verzekering begint. U moet ook een brief hebben van een arts of verloskundige waarin staat dat u zwanger bent en op welke datum u bent uitgerekend. Wij moeten deze brief hebben voordat we u een uitkering geven.

• U krijgt het bedrag 6 weken voor de dag waarop u bent uitgerekend. Het uit te keren bedrag is gebaseerd op een uitkeringsduur van 16 weken en van het bedrag dat u verzekerd heeft voor de eerste 365 dagen arbeidsongeschiktheid. Dit betekent dus 16/52 van het verzekerde bedrag. Verhoogt u het bedrag dat u heeft verzekerd? En wordt u daarna binnen twee jaar zwanger? Dan gaan we uit van het oude bedrag dat u had verzekerd.

• Op uw polis staat na hoeveel dagen arbeidsongeschiktheid u een uitkering van ons krijgt. Deze periode geldt ook voor de uitkering die u krijgt als u zwanger bent. Wij trekken het bedrag voor die periode van de uitkering af. Misschien heeft u gekozen voor een periode die langer duurt dan 16 weken. In dat geval krijgt u geen uitkering voor zwangerschap.

Krijgt u een arbeidsongeschiktheidsuitkering tijdens de zwangerschap? Dan krijgt u niet twee keer een uitkering voor die periode van 16 weken. U heeft in dat geval recht op de hoogste uitkering.

Allianz aov

Allianz Essentie AOV EAOV17

7.1 U bent zwanger

• Bent u zwanger? Dan kunt u een bedrag krijgen als u minimaal 24 weken zwanger bent en een bedrag voor de eerste 365 dagen arbeidsongeschiktheid heeft verzekerd. U moet dan wel minimaal twee jaar later uitgerekend zijn dan de datum waarop deze verzekering begint. U moet ook een brief hebben van een arts of verloskundige waarin staat dat u zwanger bent en op welke datum u bent uitgerekend. Wij moeten deze brief hebben voordat we u een uitkering geven.

• U krijgt het bedrag 6 weken voor de dag waarop u bent uitgerekend. Het uit te keren bedrag is gebaseerd op een uitkeringsduur van 16 weken en op het bedrag dat u verzekerd heeft voor de eerste 365 dagen arbeidsongeschiktheid. Dit betekent dus 16/52 maal van het verzekerde bedrag. Verhoogt u het bedrag dat u heeft verzekerd? En wordt u daarna binnen twee jaar zwanger? Dan gaan we uit van het oude bedrag dat u had verzekerd.

• Op uw polis staat na hoeveel dagen arbeidsongeschiktheid u een uitkering van ons krijgt. Deze periode geldt ook voor de uitkering die u krijgt als u zwanger bent. Wij trekken het bedrag voor die periode van de uitkering af. Misschien heeft u gekozen voor een periode die langer duurt dan 16 weken. In dat geval krijgt u geen uitkering voor zwangerschap.

Krijgt u een arbeidsongeschiktheidsuitkering tijdens de zwangerschap? Dan krijgt u niet twee keer een uitkering voor die periode van 16 weken. U heeft in dat geval recht op de hoogste uitkering.

Allianz aovAllianz Ongevallen Plus AOV OAOV17

Niet gedekt

Amersfoortse aovAmersfoortse Model: 193 21 325 019

5.8 Keren we uit bij zwangerschap en bevalling?

U krijgt een uitkering voor zwangerschap en bevalling als aan de volgende voorwaarden is voldaan:

- De datum waarop de zwangerschap van de verzekerde is ontstaan ligt na de ingangsdatum van de verzekering. Dit betekent dat de uitgerekende datum van de verloskundige ten minste 40 weken na de ingangsdatum van de verzekering moet zijn.

- We hebben een brief van de arts of een verloskundige ontvangen met de uitgerekende datum.

Bij zwangerschap van de verzekerde gaat het recht op uitkering voor zwangerschap en bevalling in na afloop van het eigen risico. Het recht op deze uitkering eindigt op de dag die zestien weken na de eerste dag van het eigen risico ligt. Het eigen risico gaat in op de dag die ligt op zes of vier weken voor de datum waarop de verzekerde uitgerekend is. U kunt zelf kiezen voor een termijn van zes of vier weken voor de datum waarop de verzekerde is uitgerekend.

De uitkering voor zwangerschap en bevalling berekenen we over 100% van het verzekerde bedrag voor rubriek A (eerstejaarsrisico). We betalen de uitkering aan het eind van elke kalendermaand. Wij houden hier geen loonheffingen en inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet op in.

Is de verzekerde arbeidsongeschikt tijdens de zwangerschap? Dan stopt de uitkering voor arbeidsongeschiktheid en ontvangt u een uitkering voor zwangerschap en bevalling.

Is de verzekerde arbeidsongeschikt na de zwangerschapsuitkering?

Dan krijgt u een uitkering voor arbeidsongeschiktheid. Het eigen risico passen we maar eenmaal toe.

Avero achmea aovAvero Achmea

Inkomen Continu

Inkomen Continu Compleet

Inkomen Continu voor vrije beroepen

Hoe berekenen wij de uitkering voor zwangerschap?

De uitkering per dag = het verzekerd inkomen/365.

Voorbeeld: € 20.000/365 dagen = € 54,80 per dag zwangerschap.

• Wij rekenen met het verzekerd inkomen van 1 jaar voor de vermoedelijke bevallingsdatum.

• Verhogingen van het verzekerd inkomen door indexering of als gevolg van het verhogingsrecht nemen wij wel mee in de uitkering.

• Wij brengen een uitkering vanwege arbeidsongeschiktheid in mindering op de zwangerschapsuitkering.

• De totale bruto-uitkering per dag kan nooit hoger zijn dan het verzekerd inkomen/3653.10 Hoeveel weken krijgt u een zwangerschapsuitkering?

16 weken min uw eigenrisicoperiode.

• De eigenrisicoperiode start 6 weken voor de vermoedelijke bevallingsdatum.

3.11 Wanneer ontvangt u een zwangerschapsuitkering?

Wij keren uit nadat wij bericht hebben van de geboorte.

• Niet: als de vermoedelijke bevallingsdatum binnen 1 jaar na de ingangsdatum van de verzekering ligt.

• Niet: als de zwangerschap korter duurde dan 20 weken

Goudse aovGoudse 3.0

1.2.4 Zwangerschapsuitkering

Wij betalen een zwangerschapsuitkering bij zwangerschap van de verzekerde. Deze uitkering duurt maximaal 112 dagen en is gebaseerd op 100% van het verzekerde bedrag. Hierbij gelden de volgende voorwaarden:

a. De vermoedelijke bevallingsdatum is minimaal een jaar na de ingangsdatum van deze verzekering.

b. Op de uitkeringstermijn van 112 dagen wordt de eigenrisicotermijn in mindering gebracht.

c. De eerste dag van de eigenrisicotermijn is de dag die ligt op vier of zes weken voor de vermoedelijke bevallingsdatum. U kunt zelf de keuze maken wanneer de eigenrisicotermijn begint.

d. Als u een uitkering krijgt wegens arbeidsongeschiktheid van de verzekerde en u ook recht heeft op een zwangerschapsuitkering dan:

–– ligt de eerste dag van de zwangerschapsuitkering zes weken voor de vermoedelijke bevallingsdatum;

–– wordt de eigenrisicotermijn niet toegepast op de zwangerschapsuitkering;

–– heeft u gedurende de periode waarin u een zwangerschapsuitkering krijgt geen recht op een uitkering wegens arbeidsongeschiktheid.

e. U of de verzekerde moet de zwangerschap uiterlijk drie maanden voor de vermoedelijke bevallingsdatum aan ons melden en een medische verklaring meesturen waarin de vermoedelijke bevallingsdatum staat.

f. U heeft geen recht op deze uitkering als de zwangerschap voor de 20e week eindigt.

Heeft u een jaar voor de vermoedelijke bevallingsdatum het verzekerde bedrag verhoogd en/of de eigenrisicotermijn verkort? Dan geldt voor de zwangerschapsdekking het verzekerde bedrag en de eigenrisicotermijn die een jaar voor deze datum was verzekerd. Verhogingen vanuit het verhogingsrecht (artikel 4.1) nemen wij wel mee voor het berekenen van de zwangerschapsuitkering.

Is de verzekering tijdelijk geschorst zoals beschreven in artikel 3.2.2? Dan is er:

–– geen recht op een zwangerschapsuitkering tijdens deze periode;

–– alleen recht op een zwangerschapsuitkering als de vermoedelijke bevallingsdatum minimaal een jaar is na de datum waarop de dekking weer van kracht wordt plaatsvindt.

Klaverblad aovKlaverblad Polisvoorwaarden nr. AO 18

Artikel 2 Wat is verzekerd?

1. Wij verzekeren u voor arbeidsongeschiktheid. Als u door een ziekte* of letsel* 25% of meer arbeidsongeschikt wordt, dan krijgt de verzekeringnemer van ons maandelijks een uitkering.

Met ziekte of letsel bedoelen wij lichamelijk e of psychische afwijkingen die worden vastgesteld volgens normen die medisch gangbaar zijn en die niet aangeboren zijn.

Complicaties bij zwangerschap zien wij ook als ziekte.

2. Wij verzekeren u in alle landen van de wereld.

Artikel 3 Verzekerd bedrag en uitkeringen

1. Op het polisblad staat het verzekerde bedrag. Dit is het bedrag dat wij maximaal per jaar uitkeren. Als u een Basis arbeidsongeschiktheidsverzekering heeft dan kunnen er twee verzekerde bedragen op het polisblad staan. Het bedrag bij rubriek A is het verzekerde bedrag voor het eerste jaar dat u arbeidsongeschikt bent. Bij rubriek B staat het verzekerde bedrag voor de jaren daarna.

2. Wij betalen de kosten om te bepalen of u arbeidsongeschikt bent geworden.

3. Wij vergoeden de kosten die u maakt voor revalidatie, re-integratie, herscholing of omscholing.

Daarbij gelden de volgende regels.

a. Wij vergoeden deze kosten zo nodig boven het verzekerde bedrag.

b. Wij vergoeden alleen de kosten die u maakt om uw arbeidsongeschiktheid te verminderen.

c. Voordat u deze kosten maakt, moet u met ons overleggen. Wij maken dan afspraken met u over welke kosten wij vergoeden en onder welke voorwaarden.

d. De kosten die bij de normale medische behandeling horen, vergoeden wij niet.

e. De kosten die een ander vergoedt, vergoeden wij niet.

4. Als uw partner of een van uw kinderen overlijdt, dan heeft de verzekeringnemer recht op een uitkering van een maand op basis van 100% arbeidsongeschiktheid. Voorwaarde is dat uw partner of uw kind op het moment van overlijden bij u woonde.

5. Als u overlijdt terwijl de verzekeringnemer van ons een arbeidsongeschiktheidsuitkering ontvangt, dan betalen wij na uw overlijden nog twee extra uitkeringen van een maand.

Als u ook de verzekeringnemer was, dan betalen wij de uitkering aan de partner met wie u samenwoont. Is die er niet, dan betalen wij aan uw erfgenamen. De Staat der Nederlanden valt hier niet onder.

6. a. Bent u een vrouw en bent u in verwachting, dan heeft de verzekeringnemer recht op een bevallingsuitkering op basis van 100% arbeidsongeschiktheid als voldaan wordt aan de volgende drie voorwaarden.

• De datum waarop u bent uitgerekend ligt ten minste een jaar na de ingangsdatum van deze verzekering.

• Uw zwangerschap heeft ten minste 24 weken geduurd.

• U heeft de uitkering ten minste drie maanden voor de uitgerekende datum bij ons

aangevraagd. Daarbij willen wij een schriftelijke verklaring van een arts of een verloskundige met de uitgerekende datum.

b. De bevallingsuitkering begint 6 weken voor de uitgerekende datum. Als de bevalling eerder is, dan begint de uitkering op de dag van de bevalling. De bevallingsuitkering duurt 16 weken min de eigenrisicotermijn*.

Lancyr aovLancyr AOV KMA AOV 2015-1

Zwangerschap op zich is bij Lancyr niet verzekerd

Movir aovMovir medisch en zakelijk professionals, versie 2016/01

LANGLOPENDE VERZEKERING (L)

VERSIENUMMER L 2016/01

4 Zwangerschapsuitkering

4.1 De verzekering voorziet in een uitkering in verband

met de bevalling van de verzekerde als:

• de verzekerde niet werkzaam is in loondienst, én

• de zwangerschap na het ingaan van de verzekering

is ontstaan. Wij hanteren daarbij het theoretische uitgangspunt dat de zwangerschap

is ontstaan op de dag 40 weken voor de vermoedelijke bevallingsdatum.

4.2 We keren maximaal 16 weken uit. De uitkering gaat acht weken voor de vermoedelijke bevallingsdatum in. Eindigt de zwangerschap voor de 20e week, dan

bestaat er geen recht op uitkering.

4.3 De eigenrisicotermijn wordt op de maximale uitkeringsduur in mindering gebracht. Als de eigenrisicotermijn in de 40 weken voorafgaand aan de vermoedelijke bevallingsdatum is gewijzigd, gaan we uit van de eigenrisicotermijn met de langste duur.

4.4 De hoogte van de uitkering is gelijk aan het verzekerde dagbedrag, met een maximum van het verzekerde dagbedrag zoals dat gold 40 weken voor de vermoedelijke bevallingsdatum.

4.5 Is de verzekerde ook arbeidsongeschikt, dan hebt u alleen recht op een uitkering wegens arbeidsongeschiktheid indien en voor zover deze het dagbedrag van de vastgestelde zwangerschapsuitkering overtreft.

4.6 De verzekerde moet zo snel mogelijk, maar in ieder geval 5 maanden voor de vermoedelijke bevallingsdatum, haar zwangerschap aan ons melden. De

zwangerschap moet blijken uit een verklaring van een medicus of verloskundige, waarin de vermoedelijke bevallingsdatum staat aangegeven.

4.7 We betalen de zwangerschapsuitkering op de laatste

dag van elke kalendermaand aan u uit.

Movir aovMovir Ondernemers:

Beroeps-AOV en Loondienst-AOVRO

LANGLOPENDE VERZEKERING (L) L 2019/01

3.4 Zwangerschapsuitkering

U hebt recht op de zwangerschapsuitkering in verband met de zwangerschap van verzekerde als:

• de uitgerekende bevallingsdatum ten minste 52 weken na de ingangsdatum van de verzekering ligt; en

• de zwangerschap ten minste 20 weken heeft geduurd.

De zwangerschapsuitkering is 100% van het verzekerd dagbedrag met een maximum van het verzekerd dagbedrag zoals dat gold 52 weken voor de vermoedelijke bevallingsdatum. De periode van deze zwangerschapsuitkering is

maximaal 16 weken. De eigenrisicotermijn wordt op de maximale uitkeringsduur in mindering gebracht.

Is de eigenrisicotermijn in de 52 weken voor de uitgerekende bevallingsdatum aangepast? Dan gaan wij bij het bepalen van het recht op de zwangerschapsuitkering uit van de langste eigenrisicotermijn.

De uitkeringsperiode begint 8 weken voor de uitgerekende bevallingsdatum. Is de bevalling eerder dan 8 weken voor de uitgerekende bevallingsdatum? Dan gaat de uitkeringsperiode in op de dag van de bevalling.

Bent u op een bepaald moment arbeidsongeschikt en hebt u tegelijkertijd recht op een zwangerschapsuitkering? Dan krijgt u een zwangerschapsuitkering van 100% van het verzekerd dagbedrag. In deze periode hebt u geen recht op een

arbeidsongeschiktheidsuitkering. Is de zwangerschapsuitkering lager dan de arbeidsongeschiktheidsuitkering die u in deze periode zou krijgen? Dan hebt u wel recht op een aanvullende uitkering. Deze aanvullende uitkering berekenen wij als volgt: arbeidsongeschiktheidsuitkering -/- zwangerschapsuitkering. In dit geval wordt de eigenrisicotermijn maar één keer toegepast.

U vraagt de zwangerschapsuitkering zo snel mogelijk aan. Met de aanvraag moet u een zwangerschapsverklaring sturen van de arts of verloskundige die u begeleidt. Hierop moet de uitgerekende bevallingsdatum staan.

Let op: Bij de variant Loondienst-AOV Langlopend hebt u geen recht op een zwangerschapsuitkering.

Movir aovSoepel en Zeker AOV

S&Z 2018/01

3.4 Zwangerschapsuitkering

U hebt recht op de zwangerschapsuitkering als:

• u de variant Soepel&Zeker AOV – ‘Lang’ hebt verzekerd; en

• de uitgerekende bevallingsdatum ten minste twee jaar na de ingangsdatum van de verzekering is; en

• de zwangerschap ten minste twintig weken heeft geduurd.

Dan hebt u recht op een zwangerschapsuitkering. Deze uitkering is honderd procent van het verzekerd bedrag. De uitkering wordt gebaseerd op het verzekerd bedrag, met een maximum van het verzekerd bedrag zoals dat gold twee jaar voor de vermoedelijke bevallingsdatum. De uitkeringsperiode van deze verzekering is maximaal zestien weken. Wij bepalen de uitkeringsperiode door de periode van zestien weken te verminderen met de eigenrisicotermijn.

Is de eigenrisicotermijn in de twee jaar voor de uitgerekende bevallingsdatum aangepast? Dan gaan wij bij het bepalen van het recht op de zwangerschapsuitkering uit van de langste eigenrisicotermijn.

De uitkeringsperiode begint zes weken voor de uitgerekende bevallingsdatum. Is de bevalling eerder dan zes weken voor de uitgerekende bevallingsdatum? Dan gaat de uitkeringsperiode in op de dag van de bevalling.

Hebt u op een bepaald moment recht op een arbeidsongeschiktheidsuitkering en op een zwangerschapsuitkering? Dan krijgt u een zwangerschapsuitkering van honderd procent van het verzekerd bedrag. In deze periode hebt u geen recht op een arbeidsongeschiktheidsuitkering. In dit geval wordt de eigenrisicotermijn maar één keer toegepast. U kunt de uitkering vanaf twintig weken zwangerschap aanvragen. Met de aanvraag moet u een zwangerschapsverklaring sturen van de arts of verloskundige die u begeleidt. Hierop moet de uitgerekende bevallingsdatum staan.

Let op: Bij de variant Soepel&Zeker-‘Kort’ hebt u geen recht op een zwangerschapsuitkering.

Movir aovMovir ex Delta Lloyd sommenverzekering

O 03.2.30 K

Artikel 3.5 Zwangerschaps-/bevallingsuitkering

Bij een zwangerschap van tenminste twintig weken heeft u recht op een zwangerschaps-/ bevallingsuitkering. Deze uitkering is honderd procent van het verzekerde bedrag van rubriek A.

De uitkeringstermijn van deze verzekering is maximaal zestien weken. Wij bepalen de uitkeringsperiode door de periode van zestien weken te verminderen met de eigen risicotermijn. Hierbij verminderen wij de eigen risicotermijn met twee weken. De uitkeringsperiode begint zes weken voor de uitgerekende bevallingsdatum. Is de bevalling eerder dan zes weken voor de uitgerekende bevallingsdatum? Dan gaat de uitkeringsperiode in op de dag van de bevalling. De uitkeringsperiode telt mee voor de berekening van de maximale termijn van een jaar van rubriek A.

Heeft u op een bepaald moment recht op een arbeidsongeschiktheidsuitkering en op een zwangerschaps-/bevallingsuitkering? Dan krijgt u een zwangerschaps-/bevallingsuitkering van honderd procent van het verzekerde bedrag van rubriek A. In deze periode heeft u geen recht op een arbeidsongeschiktheidsuitkering. In dit geval wordt de eigen risicotermijn maar een keer toegepast.

Voor de zwangerschaps-/bevallingsuitkering hoeft u geen loonheffing en inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet aan de belastingdienst af te dragen. Tenzij de wettelijke regels op dit punt worden aangepast.

U heeft recht op de zwangerschaps-/bevallingsuitkering als:

–– de uitgerekende bevallingsdatum tenminste twee jaar na de ingangsdatum van de verzekering is, en

–– tijdens de hele periode van twee jaar rubriek A en rubriek B verzekerd zijn, en

–– de zwangerschap tenminste twintig weken heeft geduurd.

U kunt de uitkering vanaf twintig weken zwangerschap aanvragen. Met de aanvraag moet u een zwangerschapsverklaring sturen van de arts of verloskundige door wie u wordt begeleid. Hierop moet ook de uitgerekende bevallingsdatum staan.

Movir aovMovir ex Delta Lloyd schadeverzekering

O 03.2.48 C

Artikel 3.5 Zwangerschaps-/bevallingsuitkering

Bij een zwangerschap van tenminste twintig weken heeft u recht op een zwangerschaps-/ bevallingsuitkering. Deze uitkering is honderd procent van het verzekerde bedrag van rubriek A

De uitkeringstermijn van deze verzekering is maximaal zestien weken. Wij bepalen de uitkeringsperiode door de periode van zestien weken te verminderen met de eigen risicotermijn. Hierbij verminderen wij de eigen risicotermijn met twee weken.

De uitkeringsperiode begint zes weken voor de uitgerekende bevallingsdatum. Is de bevalling eerder dan zes weken voor de uitgerekende bevallingsdatum? Dan gaat de uitkeringsperiode in op de dag van de bevalling. De uitkeringsperiode telt mee voor de berekening van de maximale termijn van een jaar van rubriek A.

Heeft u op een bepaald moment recht op een schadevergoeding bij arbeidsongeschiktheid en op een zwangerschaps-/bevallingsuitkering? Dan krijgt u een zwangerschaps-/bevallingsuitkering van honderd procent van het verzekerde bedrag van rubriek A. In deze periode heeft u geen recht op een schadevergoeding bij arbeidsongeschiktheid. In dit geval wordt de eigen risicotermijn maar een keer toegepast.

Voor de zwangerschaps-/bevallingsuitkering hoeft u geen loonheffing en inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet aan de belastingdienst af te dragen. Tenzij de wettelijke regels op dit punt worden aangepast.

U heeft recht op de zwangerschaps-/bevallingsuitkering als:

–– de uitgerekende bevallingsdatum tenminste twee jaar na de ingangsdatum van de verzekering is, en

–– tijdens de hele periode van twee jaar rubriek A en rubriek B verzekerd zijn, en

–– de zwangerschap tenminste twintig weken heeft geduurd.

U kunt de uitkering vanaf twintig weken zwangerschap aanvragen. Met de aanvraag moet u een zwangerschapsverklaring sturen van de arts of verloskundige door wie u wordt begeleid. Hierop moet ook de uitgerekende bevallingsdatum staan.

Movir aovMovir ex Delta lloyd Instap AOV O 03.2.41 J

Artikel 3.5 Zwangerschaps-/bevallingsuitkering

Bij een zwangerschap van tenminste twintig weken heeft u recht op een zwangerschaps-/bevallingsuitkering. Deze uitkering is honderd procent van het verzekerde bedrag van rubriek A. Wij bepalen de uitkeringsperiode door een periode van zestien weken te verminderen met een eigen risicotermijn van 30 dagen.

De uitkeringsperiode begint zes weken voor de uitgerekende bevallingsdatum. Is de bevalling eerder dan zes weken voor de uitgerekende bevallingsdatum? Dan gaat de uitkeringsperiode in op de dag van de bevalling. De uitkeringsperiode telt mee voor de berekening van de maximale termijn van een jaar van rubriek A. Heeft u op een bepaald moment recht op een arbeidsongeschiktheidsuitkering en op een zwangerschaps-/bevallingsuitkering? Dan krijgt u een zwangerschaps-/bevallingsuitkering van honderd procent van het verzekerde bedrag van rubriek A. In deze periode heeft u geen recht op een arbeidsongeschiktheidsuitkering. In dit geval wordt de eigen risicotermijn maar een keer toegepast.

Voor de zwangerschaps-/bevallingsuitkering hoeft u geen loonheffing en inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet aan de belastingdienst af te dragen. Tenzij de wettelijke regels op dit punt worden aangepast.

U heeft recht op de zwangerschaps-/bevallingsuitkering als:

-de uitgerekende bevallingsdatum tenminste twee jaar na de ingangsdatum van de verzekering is; en

-tijdens de hele periode van twee jaar is de eigen risicotermijn minder dan 365 dagen; en

–de zwangerschap tenminste twintig weken heeft geduurd.

U kunt de uitkering vanaf twintig weken zwangerschap aanvragen. Met de aanvraag moet u een zwangerschapsverklaring sturen van de arts of verloskundige door wie u wordt begeleid. Hierop moet ook de uitgerekende bevallingsdatum staan.

Reaal aovReaal

UNIM AOV Plus

Langlopende verzekering Beroeps-AOV

0117

5.2 Zwangerschapsuitkering

Als u na een zwangerschap van minimaal twintig weken bevalt, betalen wij u een zwangerschapsuitkering. Deze uitkering is gebaseerd op 100% van het verzekerde dagbedrag en duurt maximaal 18 weken. Voor de berekening van de uitkering begint de periode van 18 weken op de dag die zes weken voor de geboorte ligt.

Voor deze uitkering gelden verder de volgende regels:

• U moet minstens één jaar een Reaal UNIM Plus AOV hebben. Als u al een uitkering voor arbeidsongeschiktheid van ons krijgt, trekken we deze af van de zwangerschapsuitkering.

• Uw eigenrisicotermijn houden wij op de uitkering in.

• Wordt u voor de datum dat u bent uitgerekend arbeidsongeschikt in verband met uw zwangerschap? Dan passen wij maar één keer uw eigenrisicotermijn toe.

• Heeft u in het jaar voor de bevallingsdatum de eigenrisicotermijn veranderd in een kortere termijn? Dan geldt de eigenrisicotermijn van voor die verandering.

• Is uw verzekerde dagbedrag in het jaar voor de bevallingsdatum veranderd? Dan nemen wij voor de berekening van de zwangerschapsuitkering het laagste verzekerde dagbedrag.

Het laagst verzekerde dagbedrag wordt vermeerderd met het index-cijfer uit artikel 7.2, als u de verhoging ‘klimmend CBS-index’ heeft.

• U krijgt de uitkering in een keer van ons uitbetaald, nadat wij van

u een uittreksel uit het geboorteregister hebben gekregen.

Reaal aovReaal

UNIM AOV

Langlopende verzekering Beroeps-AOV

5.3 Zwangerschapsuitkering

Als u na een zwangerschap van minimaal 26 weken bevalt, betalen wij u een zwangerschapsuitkering. Deze uitkering is gebaseerd op 25% van het verzekerde dagbedrag en duurt maximaal 16 weken.

Voor de berekening van de uitkering begint de periode van 16 weken op de dag die zes weken voor de geboorte ligt.Voor deze uitkering gelden verder de volgende regels:

• U moet minstens één jaar een Reaal UNIM AOV hebben.

• U krijgt geen zwangerschapsuitkering als u al een uitkering voor arbeidsongeschiktheid van ons krijgt.

• Uw eigenrisicotermijn houden wij op de uitkering in.

• Wordt u voor de datum dat u bent uitgerekend arbeidsongeschikt in verband met uw zwangerschap? Dan passen wij maar één keer uw eigenrisicotermijn toe.

• Heeft u in het jaar voor de bevallingsdatum de eigenrisicotermijnveranderd in een kortere termijn? Dan geldt de eigenrisicotermijn van voor die verandering.

• Is uw verzekerde dagbedrag in het jaar voor de bevallingsdatum veranderd? Dan nemen wij voor de berekening van de bevallingsuitkering het laagste verzekerde dagbedrag. Het laagste verzekerde dagbedrag wordt vermeerderd met het indexcijfer uit artikel 7.2, als u de verhoging ‘klimmend CBSindex’ heeft.

• U krijgt de uitkering in een keer en eenmalig per geboorte van ons uitbetaald, nadat wij van u een uittreksel uit het geboorteregister hebben gekregen.

Reaal aovReaal

UNIM AOV

Langlopende verzekering Passar

0117

5.3 Zwangerschapsuitkering

Als u na een zwangerschap van minimaal 26 weken bevalt, betalen wij u een zwangerschapsuitkering. Deze uitkering is gebaseerd op 25% van het verzekerde dagbedrag en duurt maximaal 16 weken.

Voor de berekening van de uitkering begint de periode van 16 weken op de dag die zes weken voor de geboorte ligt.

Voor deze uitkering gelden verder de volgende regels:

• U moet minstens één jaar een Reaal UNIM AOV hebben.

• U krijgt geen zwangerschapsuitkering als u al een uitkering voor arbeidsongeschiktheid van ons krijgt.

• Uw eigenrisicotermijn houden wij op de uitkering in.

• Wordt u voor de datum dat u bent uitgerekend arbeidsongeschikt in verband met uw zwangerschap? Dan passen wij maar één keer uw eigenrisicotermijn toe.

• Heeft u in het jaar voor de bevallingsdatum de eigenrisicotermijn veranderd in een kortere termijn? Dan geldt de eigenrisicotermijn van voor die verandering.

• Is uw verzekerde dagbedrag in het jaar voor de bevallingsdatum veranderd? Dan nemen wij voor de berekening van de bevallingsuitkering het laagste verzekerde dagbedrag. Het laagste verzekerde dagbedrag wordt vermeerderd met het indexcijfer uit artikel 7.2, als u de verhoging ‘klimmend CBSindex’ heeft.

• U krijgt de uitkering in een keer van ons uitbetaald, nadat wij van u een uittreksel uit het geboorteregister hebben gekregen.

Taf aovTAF

GoedGezekerd AOV (Quantum Leben)

Polisvoorwaarden QL GG 03-2015

24. Zwangerschap/bevalling

24.1 Voor de vrouwelijke verzekerde voorziet deze verzekering in een periodieke zwangerschaps-/bevallingsuitkering die 100% van het verzekerde maandbedrag bedraagt, gedurende een periode van 16 weken.

24.2 Op de uitkering bestaat alleen recht indien:

a. De vermoedelijke bevallingsdatum minimaal 3 jaar na de ingangsdatum van de verzekering ligt;

b. De zwangerschap minimaal 26 weken heeft geduurd.

24.3 De verzekerde dient de uitkering minimaal 3 maanden

voor de vermoedelijke bevallingsdatum aan te vragen door een verklaring van de arts of verloskundige die de zwangerschap begeleidt te overleggen, waarin de vermoedelijke bevallingsdatum wordt vermeld.

24.4 Het recht op uitkering gaat in 6 weken voor de vermoedelijke bevallingsdatum of wanneer de bevalling eerder plaatsvindt op de dag van de bevalling. Indien op enig moment op grond van deze verzekering zowel recht zou bestaan op een arbeidsongeschiktheidsuitkering als op een zwangerschaps-/bevallingsuitkering zal de periodieke uitkering gedurende deze periode nooit meer bedragen dan 100% van het verzekerde maandbedrag.

Taf Polisvoorwaarden

Taf aovTAF BasisGezekerd AOV

Niet gedekt

Uwv logoUWV

Bent u zwanger en heeft u een eigen bedrijf? Dan kunt u voor de periode rond de bevalling een zwangerschaps- en bevallingsuitkering aanvragen: de regeling Zelfstandige en Zwanger (ZEZ). Dit is geregeld in de Wet arbeid en zorg (WAZO).

Denk eraan dat u vanaf het moment dat u een aanvraag doet voor een uitkering bij UWV een aantal plichten heeft.

Werkt u als zelfstandige en wordt u zwanger? Dan kunt u een ZEZ-uitkering aanvragen als 1 van de volgende situaties voor u geldt:

U werkt als zelfstandige, met of zonder personeel. Bijvoorbeeld als u:een eigen onderneming heeft;meewerkend echtgenoot of partner, directeur- grootaandeelhouder, freelancer, huisarts, artiest, gastouder, zorgverlener via persoonsgebonden budget (pgb) bent;medeaandeelhouder bent van het bedrijf waar u werkt.U werkt als beroepsbeoefenaar met een arbeidsovereenkomst als alfahulp of particuliere huishoudelijke hulp.

Let op: voorwaarde om de ZEZ-uitkering te krijgen is dat u als zelfstandige werkte op de dag vóórdat deze uitkering inging.

De ZEZ-uitkering duurt minimaal 16 weken. De uitkering gaat in tussen 6 weken en 4 weken voor de dag na de uitgerekende datum. U bepaalt binnen deze periode zelf op welke dag u de uitkering laat ingaan.
Na uw bevalling heeft u recht op minimaal 10 weken uitkering.

De ZEZ-uitkering loopt altijd gelijk aan uw verlof, ook als u eerder of later bevalt dan de uitgerekende datum.

Ik beval voor het begin van mijn uitkering

Als u bevalt voor het begin van uw ZEZ-uitkering, dan duurt uw uitkering ook 16 weken.

Voorbeeld

U bevalt 8 weken voor de uitgerekende datum, dus nog voordat het zwangerschapsverlof is begonnen. Dan gaat uw verlof in op de dag na de geboorte van uw kind en duurt in totaal 16 weken. Uw ZEZ-uitkering duurt net zo lang als uw verlof.

Wij berekenen de ZEZ-uitkering op basis van de inkomsten die u vorig jaar had. Houd er rekening mee dat de uitkering nooit hoger is dan het wettelijk bruto minimumloon.

Heeft u als zelfstandige minimaal 1.225 uur per jaar gewerkt? Dan krijgt u de maximale ZEZ-uitkering.

Ik ben meewerkend echtgenote of partner

Heeft u minder dan 1.225 uur per jaar gewerkt? Als u meewerkend echtgenote of partner bent dan berekenen wij uw ZEZ-uitkering op basis van de winst die uw partner behaalde en uw aandeel hierin.

Ik werk nog maar kort als zelfstandige

Werkt u nog maar kort als zelfstandige? Dan gaan wij uit van een kortere periode waarover wij uw ZEZ-uitkering berekenen. Wij rekenen met het aantal dagen dat u heeft gewerkt voordat u zwanger werd. Dit betekent dat u al wel als zelfstandige moest werken voordat u zwanger werd. Anders kunt u geen ZEZ-uitkering krijgen.

Vakantiegeld

U krijgt 8% vakantiegeld over uw ZEZ-uitkering. Dit wordt na afloop van uw zwangerschapsuitkering aan u overgemaakt. Valt de maand mei in de periode waarin u de uitkering ontvangt? Dan krijgt u in mei alvast het vakantiegeld dat u tot en met april heeft opgebouwd.

Bent u vrijwillig verzekerd voor de Ziektewet bij UWV? Dan krijgt u bij zwangerschap en bevalling een zwangerschaps- en bevallingsuitkering van UWV. Deze uitkering is 100% van het verzekerde dagloon. U vraagt de uitkering 4 tot 2 weken voor uw eerste verlofdag aan.

Bel hiervoor met UWV Telefoon Werknemers. U vindt het telefoonnummer op Service & contact. Houd uw burgerservicenummer (BSN) bij de hand. Wij kunnen u dan beter helpen.

Heeft u zich vrijwillig verzekerd voor de Ziektewet voor een bedrag dat lager is dan het wettelijk minimumloon? Dan kunt u misschien op uw zwangerschaps- en bevallingsuitkering een aanvulling krijgen tot het wettelijk minimumloon.

Let op: u moet deze aanvulling op uw zwangerschaps- en bevallingsuitkering apart aanvragen. U gebruikt hiervoor het formulier Aanvraag ZEZ-uitkering voor zwangere zelfstandigen. Stuur uw aanvraag op zijn vroegst op wanneer u 24 wekWerkt u als zelfstandige en bent u ziek door uw zwangerschap of bevalling? Dan heeft u alleen recht op een Ziektewet-uitkering als u hiervoor vrijwillig verzekerd bent bij UWV.en zwanger bent, maar uiterlijk 2 weken voor de ingangsHeeft u in de eerste 24 weken een miskraam of abortus? En kunt u daardoor niet werken? Dan heeft u recht op een Ziektewet-uitkering als u daarvoor vrijwillig verzekerd bent. Eindigt uw zwangerschap voortijdig door een vroeggeboorte of is de baby bij de bevalling overleden? En gebeurt dit na 24 weken, maar voordat uw ZEZ-uitkering ingaat? Dan kunt u de ZEZ-uitkering vervroegd aanvragen.

Van Kampen Groep (ASR)

VKG AOV 300-09

Geen dekking voor zwangerschap

 

Hoe wordt de zwangerschapsuitkering bij een arbeidsongeschiktheidsverzekering berekend:

Zie hieronder een standaardbrief van een verzekeraar aan een verzekerde:

'Beste mevrouw,

U heeft ons laten weten dat u zwanger bent en dat u de baby verwacht op …………….2019. U heeft een arbeidsongeschiktheidsverzekering bij …………… en u heeft daarom recht op een zwangerschapsuitkering. Wij ontvingen onlangs de gevraagde gegevens van u. In deze mail informeer ik u graag over deze uitkering.

De hoogte van de uitkering

U ontvangt een zwangerschapsuitkering van € 1.989,-. U heeft namelijk recht op 112 dagen uitkering minus de eigen risicotermijn op uw verzekering van 90 dagen. U krijgt dus een uitkering voor 22 dagen. De uitkering berekenen wij op basis van 100% van het verzekerde bedrag. De berekening van uw uitkering is dan:

22 dagen / 365 dagen x € 33.000 x 100% = € 1.989,-.

De uitkeringsperiode

U gaf aan dat u de uitkering 6 weken vóór de vermoedelijke bevallingsdatum wilt laten ingaan. De uitkeringsperiode is daarom van 11 augustus 2019 tot 1 december 2019 (112 dagen in totaal).

Wanneer ontvangt u de uitkering?

Wij betalen de uitkering 6 weken vóór de datum waarop u de baby verwacht. Omstreeks .. augustus 2019 maken wij de uitkering van € 1.989,- over naar uw bankrekening.

Tot slot

In deze mail heb ik u informatie gegeven over uw zwangerschapsuitkering. Heeft u nog vragen? Belt u mij dan gerust. Mijn rechtstreekse telefoonnummer is .............. Ben ik er niet, dan staat één van mijn collega’s u graag te woord.

Met vriendelijke groet,'

 

 

 • Reaal
 • Allianz
 • a.s.r.
 • Van Kampen Groep
 • AEGON
 • Lancyr
 • TAF
 • Avero Achmea
 • Movir
 • UWV
 • Klaverblad
 • Goudse
 • De Zeeuwse