Deze verzekering wordt niet opgenomen in onze AOV vergelijkingen omdat deze niet voldoet aan onze strenge kwaliteitseisen. Meer informatie over gefilterde resultaten.
Arbeidsongeschiktheidsverzekering van Van Kampen Groep - VKG Arbeid Opvang Polis

Van Kampen Groep


Rubrieken

Arbeidsongeschiktheidscriterium
Arbeidsongeschiktheidsoorzaken
Omvang van de uitkering
Voorlopige dekking
Wachttijd
Optierecht
Zwangerschap
Medische keuring
Extra uitkering/vergoeding
Geldigheidsgebied
Uitsluitingen
Opzegging
Einde uitkering
Vrijstelling/restitutie

VKG Arbeid Opvang Polis

De VKG Arbeid Opvang Polis is een sommenverzekering.
Een sommenverzekering betaalt bij arbeidsongeschiktheid uit, ongeacht het verlies aan inkomen.
U kunt zich verzekeren van een uitkering vanaf 25% arbeidsongeschiktheid op basis van het criterium gangbare arbeid.

Bijzonderheden:
Geen dekking arbeidsongeschiktheid ten gevolge van
- Stoornissen zonder aantoonbare medische oorzaak;
- Persoonlijkheidsstoornissen;
- Ziekte die voor het eerst naar voren komen binnen 30 dagen na de ingangsdatum van de dekking;
- Zwangerschap; zwangerschap complicaties; bevalling; bevallingcomplicaties;
- Het deelnemen aan en/of trainingen voor snelheids wedstrijden voor motorrijtuigen, motorrijwielen, of motorboten;
- Het maken van bergtochten over gletsjers of tijdens kletteren, jagen, duiken, het besturen van luchtvaartuigen of parachute-springen;
- Het beoefenen van sport als beroep of nevenberoep.

- Maximaal 50% uitkering v.d. jaarrente plus een eigenrisico van minimaal 180 dagen in het geval van:

- Overwerktheid,vermoeidheidssyndroom, overspannenheid, hyperventilatie, depressie, zenuwziekte of andere psychische klachten;
- Psychomatische aandoeningen;
- Rugklachten, anders dan rugfracturen en/of verlamming. 

- Na het 1e jaar arbeidsongeschiktheid krijgt u naar evenredigheid premievrijstelling.

- Uitsluitend dekking op basis van medisch objectieve criteria.

Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen van Van Kampen Groep

 • Klaverblad
 • Allianz
 • Van Kampen Groep
 • TAF
 • Movir
 • AEGON
 • Avero Achmea
 • UWV
 • Lancyr
 • Reaal
 • De Zeeuwse
 • a.s.r.
 • Goudse