Arbeidsongeschiktheidsverzekering van UWV - UWV Vrijwillige verzekering

UWV


Rubrieken

Arbeidsongeschiktheidscriterium
Arbeidsongeschiktheidsoorzaken
Omvang van de uitkering
Voorlopige dekking
Wachttijd
Optierecht
Zwangerschap
Medische keuring
Extra uitkering/vergoeding
Geldigheidsgebied
Uitsluitingen
Opzegging
Einde uitkering
Vrijstelling/restitutie

UWV Vrijwillige verzekering

De UWV vrijwillige WIA verzekering is een schadeverzekering. U kunt zich verzekeren van een uitkering vanaf 35% arbeidsongeschiktheid op basis van het criterium gangbare arbeid.

U kunt uw gederfde inkomen verzekeren tot het maximale dagloon sociale wetten.

 

Bijzonderheden:

-Premie vrijwillge WIA arbeidsongeschiktheidsverzekering UWV 2022 7,89 %

- Aanmelden binnen 13 weken na einde verplichte verzekering.

- Ook voor meewerkend echtgenoot.

- Wachttijd altijd 104 weken en daarna nog voor ten minste 35% arbeidsongeschikt.

- Ook een vrijwillige ziektewetverzekering is mogelijk (1e 2 jaar).

- Re-integratie kosten worden niet vergoed.

- Uitsluitend dekking op basis van WIA.

- Vrijstelling van premiebetaling tijdens de arbeidsongeschikte periode.

 

Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen van UWV

 • Reaal
 • Goudse
 • a.s.r.
 • TAF
 • Avero Achmea
 • Movir
 • UWV
 • Klaverblad
 • De Zeeuwse
 • Lancyr
 • Allianz
 • Van Kampen Groep
 • AEGON