AOV verzekering van UWV

UWV

Heeft u geen arbeidsovereenkomst? Dan bent u niet verplicht verzekerd voor ziekte, arbeidsongeschiktheid of werkloosheid. Dat is bijvoorbeeld het geval als u een eigen bedrijf heeft of werkt als alfahulp. U krijgt dan geen uitkering als u ziek wordt, arbeidsongeschikt of als u uw baan verliest. U kunt wel binnen 13 weken na beëindiging van uw dienstverband rechtstreeks bij het UWV een vrijwillige verzekering afsluiten.

Welke vrijwillige verzekeringen kunt u bij het UWV afsluiten en welke voor- en nadelen heeft dat? 

In de volgende situaties bent u meestal niet verplicht verzekerd:

-U begint of heeft een eigen bedrijf

-U heeft een gedeeltelijke WAO-uitkering en u werkt als zelfstandige, alfahulp of u onderbreekt tijdelijk uw werk

-U bent alfahulp

-U onderbreekt uw werk voor korte tijd

-U werkt in het buitenland

 

Als u niet verplicht verzekerd bent, kunt u zich vrijwillig bij het UWV verzekeren:

-UWV vrijwillige ziektewet-verzekering, premie 2022; 9,2 % over het verzekerde loon

-UWV vrijwillige WIA-verzekering, premie 2022; 7,89 % over het verzekerde loon

 

Voordelen:

- De premies zijn aftrekbaar van de belasting

- U betaalt geen aparte polis- of administratiekosten

- Er is geen medische keuring nodig

- In de periode dat u een uitkering ontvangt, betaalt u geen premie voor de betreffende verzekering

- Er is geen opzegtermijn, maar u kunt de verzekering niet met terugwerkende kracht opzeggen

 

Nadelen:

-De premie is veel hoger dan bij de commerciële verzekeraars

-De dekking is WIA volgend

 

Wilt u meer informatie over vrijwillige verzekeringen, bel dan met afdeling Vrijwillige Verzekeringen UWV op telefoonnummer (020) 752 42 91. 

Aanvraagformulier Vrijwillige Verzekering


UWV Vrijwillige verzekering

Arbeidsongeschiktheidscriterium
Arbeidsongeschiktheidsoorzaken
Omvang van de uitkering
Voorlopige dekking
Wachttijd
Optierecht
Zwangerschap
Medische keuring
Extra uitkering/vergoeding
Geldigheidsgebied
Uitsluitingen
Opzegging
Einde uitkering
Vrijstelling/restitutie

Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen van UWV

 • Van Kampen Groep
 • Goudse
 • Klaverblad
 • De Zeeuwse
 • TAF
 • AEGON
 • Allianz
 • Reaal
 • Movir
 • Lancyr
 • Avero Achmea
 • a.s.r.
 • UWV