Deze verzekering wordt niet opgenomen in onze AOV vergelijkingen omdat deze niet voldoet aan onze strenge kwaliteitseisen. Meer informatie over gefilterde resultaten.
Arbeidsongeschiktheidsverzekering van TAF - TAF GoedGezekerd

TAF


Rubrieken

Arbeidsongeschiktheidscriterium
Arbeidsongeschiktheidsoorzaken
Omvang van de uitkering
Voorlopige dekking
Wachttijd
Optierecht
Zwangerschap
Medische keuring
Extra uitkering/vergoeding
Geldigheidsgebied
Uitsluitingen
Opzegging
Einde uitkering
Vrijstelling/restitutie

TAF GoedGezekerd

De TAF Goedgezekerd is een schadeverzekering die uitsluitend het daadwerkelijke verlies aan inkomen verzekert.
U kunt zich verzekeren van een uitkering vanaf 25% arbeidsongeschiktheid op basis van het criterium beroepsarbeidsongeschiktheid (tenzij aangegeven staat op het polisblad dat er gekozen is voor passende arbeid(na het 1e jaar)).

Bijzonderheden:
Ziektes, aandoeningen, klachtenbeelden en syndromen die niet onder de dekking van deze verzekering vallen, zijn:

 - Chronisch vermoeidheidssyndroom en equivalenten daarvan;- Fibromyalgie en equivalenten daarvan; - Postviraal syndroom, waaronder ook aspecifi eke klachten na de acute fase van de ziekte van Lyme en Q-koorts; - Aspecifi eke RSI; - Whiplash en het post-whiplashsyndroom; - Post-commotioneel syndroom; - Bekkeninstabiliteit; - Chronisch pijnsyndroom zonder onderliggende medisch te objectiveren afwijking; - Orgaanneurose, Da Costa syndroom; - Environmental Distress Syndrome (EDS) en equivalenten daarvan.

- Ziekte of letsel:
Onder ziekte of letsel wordt verstaan het aanwezig zijn van objectief aantoonbare, niet aangeboren stoornissen in de vorm of functie van het menselijk organisme. Deze stoornissen dienen door een deskundige arts te zijn vastgesteld en binnen diens beroepsgroep algemeen wetenschappelijk als stoornis te zijn erkend

Voor deze verzekering geldt dat er onder meer geen recht op uitkering bestaat :
- Indien de arbeidsongeschiktheid het gevolg is van deelname van de verzekerde aan of diens training voor vechtsport, onderwatersport, bergbeklimming of enige andere klimsport, alle deelname aan snelheidswedstrijden anders dan te voet, alsmede alle vormen van verplaatsing door de lucht waaronder tevens parachutespringen, para-gliding en vergelijkbare sportactiviteiten wordt verstaan. Indien de arbeidsongeschiktheid ontstaat tijdens of het gevolg is van verplaatsing door de lucht als betalend passagier of personeel van een commerciële luchtvaartmaatschappij dan bestaat er wel recht op een uitkering.

Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen van TAF

 • Goudse
 • Movir
 • Allianz
 • Avero Achmea
 • Reaal
 • Lancyr
 • AEGON
 • a.s.r.
 • Klaverblad
 • Van Kampen Groep
 • TAF
 • De Zeeuwse
 • UWV