Reaal


Rubrieken

Arbeidsongeschiktheidscriterium
Arbeidsongeschiktheidsoorzaken
Omvang van de uitkering
Voorlopige dekking
Wachttijd
Optierecht
Zwangerschap
Medische keuring
Extra uitkering/vergoeding
Geldigheidsgebied
Uitsluitingen
Opzegging
Einde uitkering
Vrijstelling/restitutie

REAAL UNIM PLUS AOV

De Reaal Unim Plus AOV is een sommenverzekering. U kunt zich verzekeren van een uitkering vanaf 25% arbeidsongeschiktheid op basis van het criterium beroepsarbeidsongeschiktheid.

Bijzonderheden:
- bij langdurig, onafgebroken en volledige arbeidsongeschiktheid ontvangt u eenmalig een extra uitkering. De uitkering wordt gebaseerd op 50% van het verzekerd dagbedrag en de duur van de eigen risicotermijn. Bij een langere eigen risicotermijn is de uitkering hoger. Aan de extra uitkering zijn wel voorwaarden verbonden;
- bent u minimaal 25% beperkt om uw beroepswerkzaamheden uit te voeren als gevolg van orgaandonatie? Dan wordt dit ook als arbeidsongeschiktheid beoordeeld;
- u heeft ook recht op een uitkering als u drager bent van het hepatitis B-virus of als u geen medische handelingen mag uitvoeren vanwege besmettingsgevaar door de MRSA-bacterie.

-zwangerschapsuitkering 18 weken, onder aftrek eigen risico

Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen van Reaal