Deze verzekering wordt niet opgenomen in onze AOV vergelijkingen omdat deze niet voldoet aan onze strenge kwaliteitseisen. Meer informatie over gefilterde resultaten.
Arbeidsongeschiktheidsverzekering van Reaal - REAAL UNIM AOV (passar)

Reaal


Rubrieken

Arbeidsongeschiktheidscriterium
Arbeidsongeschiktheidsoorzaken
Omvang van de uitkering
Voorlopige dekking
Wachttijd
Optierecht
Zwangerschap
Medische keuring
Extra uitkering/vergoeding
Geldigheidsgebied
Uitsluitingen
Opzegging
Einde uitkering
Vrijstelling/restitutie

REAAL UNIM AOV (passar)

De Reaal Unim AOV (passar) AOV is een schadeverzekering die uitsluitend het daadwerkelijke verlies aan inkomen verzekert. U kunt zich verzekeren van een uitkering vanaf 25% arbeidsongeschiktheid op basis van het passende arbeid.

Bijzonderheden:

- bij arbeidsongeschiktheid wordt de eerste 5 jaar op basis van beroepsarbeidsongeschiktheid beoordeeld. Na deze 5 jaar wordt uw arbeidsongeschiktheid op basis van passende arbeid beoordeeld. Op het moment dat u 50 jaar of ouder bent en arbeidsongeschikt wordt, dan wordt uw arbeidsongeschiktheid beoordeeld op basis van beroepswerkzaamheden;
- bij langdurig, onafgebroken en volledige arbeidsongeschiktheid ontvangt u eenmalig een extra uitkering. De uitkering wordt gebaseerd op 50% van het verzekerd dagbedrag en de duur van de eigen risicotermijn. Bij een langere eigen risicotermijn is de uitkering hoger. Aan de extra uitkering zijn wel voorwaarden verbonden;
- bent u beperkt om arbeid uit te voeren als gevolg van orgaandonatie? Dan wordt dit ook als arbeidsongeschiktheid beoordeeld;
- u heeft ook recht op een uitkering als u drager bent van het hepatitis B-virus of als u geen medische handelingen mag uitvoeren vanwege besmettingsgevaar door de MRSA-bacterie.

Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen van Reaal

 • AEGON
 • Movir
 • Reaal
 • Allianz
 • TAF
 • Goudse
 • Van Kampen Groep
 • De Zeeuwse
 • UWV
 • Klaverblad
 • Avero Achmea
 • Lancyr
 • a.s.r.