Arbeidsongeschiktheidsverzekering van Reaal - REAAL Ondernemers AOV

Reaal


Rubrieken

Arbeidsongeschiktheidscriterium
Arbeidsongeschiktheidsoorzaken
Omvang van de uitkering
Voorlopige dekking
Wachttijd
Optierecht
Zwangerschap
Medische keuring
Extra uitkering/vergoeding
Geldigheidsgebied
Uitsluitingen
Opzegging
Einde uitkering
Vrijstelling/restitutie

REAAL Ondernemers AOV

De Reaal Ondernemers AOV is een sommenverzekering. U kunt zich verzekeren van een uitkering vanaf 25% arbeidsongeschiktheid op basis van het criterium beroepsarbeidsongeschiktheid.

Bijzonderheden:
- bent u minimaal 25% beperkt om uw beroepswerkzaamheden uit te voeren als gevolg van orgaandonatie? Dan wordt dit ook als arbeidsongeschiktheid beoordeeld;
- de no-claimkorting is meeverzekerd. U ontvangt korting op de premie als u een jaar of langer niet arbeidsongeschikt bent. De korting kan oplopen tot 20%.

 

Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen van Reaal

 • a.s.r.
 • Reaal
 • Avero Achmea
 • AEGON
 • Goudse
 • De Zeeuwse
 • UWV
 • Allianz
 • Van Kampen Groep
 • TAF
 • Lancyr
 • Klaverblad
 • Movir