Deze verzekering wordt niet opgenomen in onze AOV vergelijkingen omdat deze niet voldoet aan onze strenge kwaliteitseisen. Meer informatie over gefilterde resultaten.

Nationale Nederlanden


Rubrieken

Arbeidsongeschiktheidscriterium
Arbeidsongeschiktheidsoorzaken
Omvang van de uitkering
Voorlopige dekking
Wachttijd
Optierecht
Zwangerschap
Medische keuring
Extra uitkering/vergoeding
Geldigheidsgebied
Uitsluitingen
Opzegging
Einde uitkering
Vrijstelling/restitutie

Nationale Nederlanden Basis AOV

De Nationale-Nederlanden Basis-AOV is een sommenverzekering.
Een sommenverzekering betaalt bij arbeidsongeschiktheid uit, ongeacht het verlies aan inkomen.
U kunt zich verzekeren van een uitkering  vanaf 45% arbeidsongeschiktheid op basis van het criterium passende arbeid (na het 1e jaar).

Bijzonderheden:
- U ontvangt slechts een uitkering vanaf 45% arbeidsongeschikt én na een aaneengesloten periode van arbeidsongeschiktheid van 1 jaar. 

Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen van Nationale Nederlanden