Arbeidsongeschiktheidsverzekering van Nationale Nederlanden - Nationale Nederlanden Aov voor Zelfstandigen

Nationale Nederlanden


Rubrieken

Arbeidsongeschiktheidscriterium
Arbeidsongeschiktheidsoorzaken
Omvang van de uitkering
Voorlopige dekking
Wachttijd
Optierecht
Zwangerschap
Medische keuring
Extra uitkering/vergoeding
Geldigheidsgebied
Uitsluitingen
Opzegging
Einde uitkering
Vrijstelling/restitutie

Nationale Nederlanden Aov voor Zelfstandigen

De Nationale-Nederlanden AOV voor zelfstandigen is een schadeverzekering die uitsluitend het daadwerkelijke verlies aan inkomen verzekert.
U kunt zich verzekeren van een uitkering van 25% arbeidsongeschiktheid op basis van het criterium passende arbeid (na het 1e jaar). U kunt tot 80% van uw inkomen verzekeren op basis van het gemiddelde inkomen over 3 jaar.

Bijzonderheden:
- Re-integratiekosten worden geheel of gedeeltelijk vergoed.
- Na het 1e jaar arbeidsongeschiktheid krijgt u naar evenredigheid premievrijstelling.

Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen van Nationale Nederlanden

 • UWV
 • Avero Achmea
 • Klaverblad
 • Reaal
 • AEGON
 • De Zeeuwse
 • Van Kampen Groep
 • Lancyr
 • TAF
 • Amersfoortse
 • Goudse
 • Generali
 • Nationale Nederlanden
 • Allianz
 • Delta Lloyd
 • Movir