Arbeidsongeschiktheidsverzekering van Movir - Movir Soepel&Zeker AOV - 'Lang'

Movir


Rubrieken

Arbeidsongeschiktheidscriterium
Arbeidsongeschiktheidsoorzaken
Omvang van de uitkering
Voorlopige dekking
Wachttijd
Optierecht
Zwangerschap
Medische keuring
Extra uitkering/vergoeding
Geldigheidsgebied
Uitsluitingen
Opzegging
Einde uitkering
Vrijstelling/restitutie

Movir Soepel&Zeker AOV - 'Lang'

De Movir Soepel&Zeker AOV 'Lang' is een zuivere sommenverzekering en bedoeld voor zelfstandig ondernemers en voorziet in de belangrijkste behoefte zekerheid en flexibiliteit.
Een zuivere sommenverzekering betaalt bij arbeidsongeschiktheid uit, ongeacht het verlies aan inkomen. U kunt zich verzekeren van een uitkering vanaf 25% arbeidsongeschiktheid op basis van het criterium beroepsarbeidsongeschiktheid.

Bijzonderheden:

- De Movir Soepel&Zeker AOV 'Lang' kunt u combineren met de Soepel&Zeker 'Kort' AOV;
- Movir heeft een samenwerkingsverband met verschillende beroepsorganisaties;
- Bij een 1-jaarscontract kan de verzekering direct na het afsluiten dagelijks worden verlaagd of opgezegd zonder opzegtermijn;
- Preventie- of re-integratie kosten worden gedeeltelijk vergoed.

 

Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen van Movir

 • Reaal
 • Lancyr
 • De Zeeuwse
 • UWV
 • AEGON
 • TAF
 • Goudse
 • Movir
 • a.s.r.
 • Van Kampen Groep
 • Avero Achmea
 • Allianz
 • Klaverblad