Deze verzekering wordt niet opgenomen in onze AOV vergelijkingen omdat deze niet voldoet aan onze strenge kwaliteitseisen. Meer informatie over gefilterde resultaten.
Arbeidsongeschiktheidsverzekering van Movir - Movir Soepel&Zeker AOV - 'Kort'

Movir


Rubrieken

Arbeidsongeschiktheidscriterium
Arbeidsongeschiktheidsoorzaken
Omvang van de uitkering
Voorlopige dekking
Wachttijd
Optierecht
Zwangerschap
Medische keuring
Extra uitkering/vergoeding
Geldigheidsgebied
Uitsluitingen
Opzegging
Einde uitkering
Vrijstelling/restitutie

Movir Soepel&Zeker AOV - 'Kort'

De Movir Soepel&Zeker AOV 'Lang' is een zuivere sommenverzekering en bedoeld voor zelfstandig ondernemers en voorziet in de belangrijkste behoefte zekerheid en flexibiliteit.
Een zuivere sommenverzekering betaalt bij arbeidsongeschiktheid uit, ongeacht het verlies aan inkomen. U kunt zich verzekeren van een uitkering vanaf 25% arbeidsongeschiktheid op basis van het criterium beroepsarbeidsongeschiktheid.Bij arbeidsongeschiktheid geldt een maximale uitkeringsduur van maximaal 3 jaar.

Bijzonderheden:

- De Movir Soepel&Zeker AOV "Kort" kunt u combineren met de Soepel&Zeker AOV "Lang";
- De maximale uitkeringsduur is 3 jaar;
- Bij een 1-jaarscontract kan de verzekering direct na het afsluiten dagelijks worden verlaagd of opgezegd zonder opzegtermijn;
- Er bestaat geen recht op uitkering in verband met zwangerschap en/of bevalling;
- Preventie- of re-integratie kosten worden gedeeltelijk vergoed.

 

Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen van Movir

 • a.s.r.
 • Lancyr
 • De Zeeuwse
 • Klaverblad
 • Goudse
 • AEGON
 • Allianz
 • Avero Achmea
 • Reaal
 • UWV
 • TAF
 • Movir
 • Van Kampen Groep