Arbeidsongeschiktheidsverzekering van Movir - Movir Beroeps AOV Langlopend

Movir


Rubrieken

Arbeidsongeschiktheidscriterium
Arbeidsongeschiktheidsoorzaken
Omvang van de uitkering
Voorlopige dekking
Wachttijd
Optierecht
Zwangerschap
Medische keuring
Extra uitkering/vergoeding
Geldigheidsgebied
Uitsluitingen
Opzegging
Einde uitkering
Vrijstelling/restitutie

Movir Beroeps AOV Langlopend

De Movir Beroeps Aov Langlopend is een zuivere sommenverzekering en is specifiek bedoeld voor zakelijke professionals en medici. Een sommenverzekering betaalt bij arbeidsongeschiktheid uit, ongeacht het verlies aan inkomen. U kunt zich verzekeren van een uitkering vanaf 25% arbeidsongeschiktheid op basis van het criterium beroepsarbeidsongeschiktheid.

Bijzonderheden:
- De vaste kostenverzekering, waarnemingsverzekering (voor medici) en ongevallenverzekering kunnen hieraan worden toegevoegd;
- Zuiver beroepscriterium (taakverschuivingen binnen het beroep worden niet meegenomen);
- Zuivere sommenverzekering;
- Starterskorting;
- Uitgebreide zwangerschapsuitkering;
- De verzekering kan dagelijks na het afsluiten worden beëindigd.

Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen van Movir

 • Allianz
 • Van Kampen Groep
 • Lancyr
 • AEGON
 • UWV
 • Movir
 • TAF
 • De Zeeuwse
 • Goudse
 • Reaal
 • Klaverblad
 • a.s.r.
 • Avero Achmea