Arbeidsongeschiktheidsverzekering van Lancyr - Lancyr AOV

Lancyr


Rubrieken

Arbeidsongeschiktheidscriterium
Arbeidsongeschiktheidsoorzaken
Omvang van de uitkering
Voorlopige dekking
Wachttijd
Optierecht
Zwangerschap
Medische keuring
Extra uitkering/vergoeding
Geldigheidsgebied
Uitsluitingen
Opzegging
Einde uitkering
Vrijstelling/restitutie

Lancyr AOV

De Lancyr AOV is een schadeverzekering die uitsluitend het daadwerkelijke verlies aan inkomen verzekert. U kunt zich verzekeren van een uitkering vanaf 25% arbeidsongeschiktheid op basis van het criterium beroepsarbeidsongeschiktheid. 

Bijzonderheden:

Bestaande arbeidsongeschiktheidsverzekeringen kunnen zonder medische waarborgen worden overgesloten naar de Lancyr AOV op het moment dat ze een gelijkwaardige of een lagere dekking kennen dan de bestaande verzekering. Mocht u hier interesse in hebben dan kunt u uiteraard hierover contact met ons opnemen. Wij zijn u graag van dienst.

Op verzoek kan voorlopige dekking worden verleend. Dit is geen voorlopige dekking op ongevallenbasis, maar een volledige voorlopige dekking.


 

Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen van Lancyr

 • a.s.r.
 • Allianz
 • Lancyr
 • TAF
 • Avero Achmea
 • Klaverblad
 • Goudse
 • De Zeeuwse
 • AEGON
 • Van Kampen Groep
 • UWV
 • Reaal
 • Movir