Arbeidsongeschiktheidsverzekering van Klaverblad - Klaverblad Royaal AOV

Klaverblad


Rubrieken

Arbeidsongeschiktheidscriterium
Arbeidsongeschiktheidsoorzaken
Omvang van de uitkering
Voorlopige dekking
Wachttijd
Optierecht
Zwangerschap
Medische keuring
Extra uitkering/vergoeding
Geldigheidsgebied
Uitsluitingen
Opzegging
Einde uitkering
Vrijstelling/restitutie

Klaverblad Royaal AOV

De Klaverblad royaal AOV is een sommenverzekering.
Een sommenverzekering betaalt bij arbeidsongeschiktheid uit, ongeacht het verlies aan inkomen.
U kunt zich verzekeren van een uitkering vanaf 25% arbeidsongeschiktheid op basis van het beroepscriterium (na 3 jaar arbeidsongeschiktheid en jonger is dan 55 dient de verzekerde mee te werken aan het daadwerkelijk verkrijgen van een andere functie binnen het bedrijf. Doet de verzekerde dit niet dan stelt de verzekeraar de mate van arbeidsongeschiktheid vast op basis van passende arbeid).

Bijzonderheden:
- Re-integratiekosten worden geheel of gedeeltelijk vergoed.
- Na het 1e jaar arbeidsongeschiktheid krijgt u naar evenredigheid premievrijstelling.
- Uitsluitend dekking op basis van medisch objectieve criteria.
- Geen dekking bij ziekten of afwijkingen die reeds voor het ingaan van de verzekering bestonden terwijl de verzekeringnemer en/of de verzekerde daarvan op de hoogte was.

Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen van Klaverblad

 • Klaverblad
 • Avero Achmea
 • Van Kampen Groep
 • Goudse
 • Movir
 • UWV
 • a.s.r.
 • Allianz
 • TAF
 • Reaal
 • AEGON
 • De Zeeuwse
 • Lancyr