Deze verzekering wordt niet opgenomen in onze AOV vergelijkingen omdat deze niet voldoet aan onze strenge kwaliteitseisen. Meer informatie over gefilterde resultaten.
Arbeidsongeschiktheidsverzekering van Klaverblad - Klaverblad AOV flex

Klaverblad


Rubrieken

Arbeidsongeschiktheidscriterium
Arbeidsongeschiktheidsoorzaken
Omvang van de uitkering
Voorlopige dekking
Wachttijd
Optierecht
Zwangerschap
Medische keuring
Extra uitkering/vergoeding
Geldigheidsgebied
Uitsluitingen
Opzegging
Einde uitkering
Vrijstelling/restitutie

Klaverblad AOV flex

De Klaverblad AOV flex biedt wel optierecht om de polis- en uitkeringsduur te verlengen, maar feitelijk uitsluitend voor 'gezonde'  verzekerden.

Artikel 14 Optie- en overstaprecht

1. Optierecht: U heeft het recht om het verzekerde bedrag met maximaal 10% te verhogen zonder dat wij u opnieuw medisch beoordelen. Wij verhogen het verzekerde bedrag maximaal één keer per jaar. De voorwaarden die hiervoor gelden staan in lid 3.

2. Overstaprecht: U heeft het recht om over te stappen naar een langere uitkeringsduur zonder dat wij u opnieuw medisch beoordelen. De voorwaarden die hiervoor gelden staan in lid 3.

3. Voor het optierecht en het overstaprecht gelden de volgende voorwaarden.

a. U bent nog geen 56 jaar.

b. U bent in de drie maanden voor het verzoek niet onder controle, behandeling of begeleiding van een arts geweest.

c. U bent in de zes maanden voor het verzoek niet arbeidsongeschikt geweest.

d. U bent in het jaar voor het verzoek niet langer dan 14 dagen achter elkaar arbeidsongeschikt geweest.

f. Voor het overstaprecht geldt dat wij het verzoek binnen drie jaar na de ingangsdatum

van de verzekering ontvangen moeten hebben.

 

 

Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen van Klaverblad

 • Movir
 • UWV
 • Avero Achmea
 • De Zeeuwse
 • Reaal
 • a.s.r.
 • Klaverblad
 • Allianz
 • Van Kampen Groep
 • AEGON
 • Goudse
 • TAF
 • Lancyr