Arbeidsongeschiktheidsverzekering van Goudse - Goudse Ondernemers AOV

Goudse


Rubrieken

Arbeidsongeschiktheidscriterium
Arbeidsongeschiktheidsoorzaken
Omvang van de uitkering
Voorlopige dekking
Wachttijd
Optierecht
Zwangerschap
Medische keuring
Extra uitkering/vergoeding
Geldigheidsgebied
Uitsluitingen
Opzegging
Einde uitkering
Vrijstelling/restitutie

Goudse Ondernemers AOV

De Goudse Ondernemers AOV is een sommenverzekering. U kunt zich verzekeren van een uitkering vanaf 25% arbeidsongeschiktheid op basis van het criterium beroepsarbeidsongeschiktheid.
U kunt tot 80% van uw inkomen verzekeren op basis van het gemiddelde inkomen over 3 jaar.

Bijzonderheden:
- Inloopdekking.
- Geen dekking bij arbeidsongeschiktheid ten gevolge van gevaarlijke sporten (zie polisvoorwaarden voor een overzicht van welke sporten hier onder vallen).
- Re-integratie kosten worden geheel of gedeeltelijk vergoed.
- Uitsluitend dekking op basis van medisch objectieve criteria.
- Bij deze verzekering is er een mogelijkheid om tussen verschillende tariefsoorten te kiezen.
- Na het 1e jaar arbeidsongeschiktheid krijgt u naar evenredigheid premievrijstelling indien u dit meeverzekerd heeft.

Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen van Goudse

 • Lancyr
 • Avero Achmea
 • TAF
 • Van Kampen Groep
 • Goudse
 • Klaverblad
 • AEGON
 • Movir
 • Reaal
 • a.s.r.
 • UWV
 • Allianz
 • De Zeeuwse