Deze verzekering wordt niet opgenomen in onze AOV vergelijkingen omdat deze niet voldoet aan onze strenge kwaliteitseisen. Meer informatie over gefilterde resultaten.
Arbeidsongeschiktheidsverzekering van Generali - Generali Opbouw AOV-5

Generali


Rubrieken

Arbeidsongeschiktheidscriterium
Arbeidsongeschiktheidsoorzaken
Omvang van de uitkering
Voorlopige dekking
Wachttijd
Optierecht
Zwangerschap
Medische keuring
Extra uitkering/vergoeding
Geldigheidsgebied
Uitsluitingen
Opzegging
Einde uitkering
Vrijstelling/restitutie

Generali Opbouw AOV-5

De Generali Opbouw AOV-5 is een sommenverzekering.
Een sommenverzekering betaalt bij arbeidsongeschiktheid uit, ongeacht het verlies aan inkomen.
U kunt zich verzekeren van een uitkering vanaf 25% arbeidsongeschiktheid op basis van het criterium passende arbeid (na het 1e jaar).

Bijzonderheden:
Bij deze arbeidsongeschiktheidsverzekering is het volgende niet gedekt:
Psychische- en gedrag-stoornissen
Ziekten van botspier-stelsel en bindweefsel (bewegingsapparaat)
Zwangerschap, bevalling en kraambed (verlof wel)
Niet medisch objective klachten.
- U ontvangt slechts een uitkering nadat u gedurende een aaneengesloten periode van één jaar arbeidsongeschikt bent geweest.

Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen van Generali

  • Allianz
  • Avero Achmea
  • Amersfoortse
  • TAF
  • Van Kampen Groep
  • Movir
  • AEGON
  • UWV
  • Reaal
  • Generali
  • Goudse
  • De Zeeuwse
  • Nationale Nederlanden
  • Delta Lloyd
  • Klaverblad
  • Lancyr