Deze verzekering wordt niet opgenomen in onze AOV vergelijkingen omdat deze niet voldoet aan onze strenge kwaliteitseisen. Meer informatie over gefilterde resultaten.

Generali


Rubrieken

Arbeidsongeschiktheidscriterium
Arbeidsongeschiktheidsoorzaken
Omvang van de uitkering
Voorlopige dekking
Wachttijd
Optierecht
Zwangerschap
Medische keuring
Extra uitkering/vergoeding
Geldigheidsgebied
Uitsluitingen
Opzegging
Einde uitkering
Vrijstelling/restitutie

Generali Opbouw AOV-5

De Generali Opbouw AOV-5 is een sommenverzekering.
Een sommenverzekering betaalt bij arbeidsongeschiktheid uit, ongeacht het verlies aan inkomen.
U kunt zich verzekeren van een uitkering vanaf 25% arbeidsongeschiktheid op basis van het criterium passende arbeid (na het 1e jaar).

Bijzonderheden:
Bij deze arbeidsongeschiktheidsverzekering is het volgende niet gedekt:
Psychische- en gedrag-stoornissen
Ziekten van botspier-stelsel en bindweefsel (bewegingsapparaat)
Zwangerschap, bevalling en kraambed (verlof wel)
Niet medisch objective klachten.
- U ontvangt slechts een uitkering nadat u gedurende een aaneengesloten periode van één jaar arbeidsongeschikt bent geweest.

Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen van Generali