Deze verzekering wordt niet opgenomen in onze AOV vergelijkingen omdat deze niet voldoet aan onze strenge kwaliteitseisen. Meer informatie over gefilterde resultaten.
Arbeidsongeschiktheidsverzekering van Generali - Generali Opbouw AOV-12

Generali


Rubrieken

Arbeidsongeschiktheidscriterium
Arbeidsongeschiktheidsoorzaken
Omvang van de uitkering
Voorlopige dekking
Wachttijd
Optierecht
Zwangerschap
Medische keuring
Extra uitkering/vergoeding
Geldigheidsgebied
Uitsluitingen
Opzegging
Einde uitkering
Vrijstelling/restitutie

Generali Opbouw AOV-12

De Generali Opbouw AOV-12 is een sommenverzekering.
Een sommenverzekering betaalt bij arbeidsongeschiktheid uit, ongeacht het verlies aan inkomen.
U kunt zich verzekeren van een uitkering vanaf 25% arbeidsongeschiktheid op basis van het criterium passende arbeid (na het 1e jaar).

Bijzonderheden:
Bij deze arbeidsongeschiktheidsverzekering is het volgende niet gedekt:
Psychische- en gedrag-stoornissen;
Ziekten van botspier-stelsel en bindweefsel (bewegingsapparaat);
Zwangerschap, bevalling en kraambed (verlof wel);
Niet medisch objective klachten.
- U ontvangt slechts een uitkering nadat u gedurende een aaneengesloten periode van één jaar arbeidsongeschikt bent geweest.

Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen van Generali

 • Allianz
 • Van Kampen Groep
 • Nationale Nederlanden
 • De Zeeuwse
 • TAF
 • Generali
 • Lancyr
 • Reaal
 • AEGON
 • UWV
 • Delta Lloyd
 • Avero Achmea
 • Goudse
 • Movir
 • Klaverblad
 • Amersfoortse