Arbeidsongeschiktheidsverzekering van Generali - Generali AOV

Generali


Rubrieken

Arbeidsongeschiktheidscriterium
Arbeidsongeschiktheidsoorzaken
Omvang van de uitkering
Voorlopige dekking
Wachttijd
Optierecht
Zwangerschap
Medische keuring
Extra uitkering/vergoeding
Geldigheidsgebied
Uitsluitingen
Opzegging
Einde uitkering
Vrijstelling/restitutie

Generali AOV

De Generali AOV is een schade verzekering.
U kunt zich verzekeren van een uitkering vanaf 25% arbeidsongeschiktheid op basis van het beroepscriterium (na het 1e jaar is er een optie om van beroeps naar passende arbeid over te stappen indien gewenst).
U kunt tot 80% van uw inkomen verzekeren op basis van het gemiddelde inkomen over 3 jaar. 

Bijzonderheden:
- Uitsluitend dekking op basis van medisch objectieve criteria.
- Na het 1e jaar arbeidsongeschiktheid krijgt u naar evenredigheid premievrijstelling.
- Re-integratiekosten worden geheel of gedeeltelijk vergoed.

Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen van Generali

 • Allianz
 • Van Kampen Groep
 • Nationale Nederlanden
 • Klaverblad
 • Movir
 • AEGON
 • De Zeeuwse
 • Avero Achmea
 • Delta Lloyd
 • Goudse
 • UWV
 • Generali
 • Lancyr
 • TAF
 • Reaal
 • Amersfoortse