Arbeidsongeschiktheidsverzekering van Delta Lloyd - Delta Lloyd Aov Schade

Delta Lloyd


Rubrieken

Arbeidsongeschiktheidscriterium
Arbeidsongeschiktheidsoorzaken
Omvang van de uitkering
Voorlopige dekking
Wachttijd
Optierecht
Zwangerschap
Medische keuring
Extra uitkering/vergoeding
Geldigheidsgebied
Uitsluitingen
Opzegging
Einde uitkering
Vrijstelling/restitutie

Delta Lloyd Aov Schade

De schade AOV van Delta Lloyd biedt een kwaliteitsdekking met een garantie inkomen. In de schade AOV wordt duidelijk een relatie gelegd met uw inkomen. Is er geen inkomensderving, dan is er ook geen uitkering. Alleen de werkelijke schade wordt vergoed, waardoor de premie lager is dan de sommen AOV van Delta Lloyd.

Bijzonderheden:
- Geen zuiver arbeidsongeschiktheidscriterium. Dit houdt in dat bij de beoordeling van arbeidsongeschiktheid er wel rekening wordt gehouden met aanpassing van werkzaamheden binnen het bedrijf en verandering van taken. Pas vanaf het tweede jaar (rubriek B) wordt er rekening gehouden met inkomsten uit loondienst of een ander beroep als deze inkomsten samen met de uitkering hoger zijn dan rubriek B;
- Bij vaststelling van de schade (arbeidsongeschiktheid) wordt er uitgegaan van het gemiddelde bruto jaarinkomen van de afgelopen drie jaren. Maar is het laatste bruto jaarinkomen hoger dan dit bedrag, dan wordt er daarvan uitgegaan;
- De terugkeergarantie biedt u de mogelijkheid om de verzekerde bedragen te verlagen. Stijgt het inkomen weer, dan kunt u zonder gezondheidsverklaring of medische keuring terugkeren naar het oorspronkelijke bedrag als u dit binnen 3 jaar na de verlaging aanvraagt;
- Jaarlijks kunt u de verzekerde bedragen met maximaal 10% verhogen zonder medische waarborgen;
- Gratis preventief medisch of arbeidsdeskundig onderzoek;
- De contractsduur is 1 jaar.

Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen van Delta Lloyd

 • Nationale Nederlanden
 • TAF
 • UWV
 • Klaverblad
 • Goudse
 • De Zeeuwse
 • Allianz
 • AEGON
 • Avero Achmea
 • Amersfoortse
 • Generali
 • Movir
 • Van Kampen Groep
 • Reaal
 • Delta Lloyd
 • Lancyr