Arbeidsongeschiktheidsverzekering van Delta Lloyd - Delta Lloyd Sommen

Delta Lloyd


Rubrieken

Arbeidsongeschiktheidscriterium
Arbeidsongeschiktheidsoorzaken
Omvang van de uitkering
Voorlopige dekking
Wachttijd
Optierecht
Zwangerschap
Medische keuring
Extra uitkering/vergoeding
Geldigheidsgebied
Uitsluitingen
Opzegging
Einde uitkering
Vrijstelling/restitutie

Delta Lloyd Sommen

De sommen AOV van Delta Lloyd biedt een kwaliteitsdekking die inkomenszekerheid heeft bij arbeidsongeschiktheid. De sommen AOV is een zuivere sommenverzekering. Delta Lloyd kijkt naar de manier van werken die gebruikelijk is in het verzekerde beroep. Delta Lloyd verlangt niet dat de ondernemer zijn werkwijze aanpast. De sommen AOV biedt u veel maatwerkmogelijkheden.

Bijzonderheden:
- Bij de beoordeling van arbeidsongeschiktheid wordt er geen rekening gehouden met aanpassing van uw werkzaamheden binnen het bedrijf en verandering van taken, tenzij u hier zelf voor kiest. Daarnaast wordt er ook geen rekening gehouden met inkomsten die voortvloeien uit loondienst, of uitoefening van het eigen of een ander beroep. Tenzij u hier vrijwillig voor kiest vanuit de re-integratie;
- De terugkeergarantie biedt u de mogelijkheid om de verzekerde bedragen te verlagen. Stijgt het inkomen weer, dan kunt u zonder gezondheidsverklaring of medische keuring terugkeren naar het oorspronkelijke bedrag als u dit binnen 3 jaar na de verlaging aanvraagt;
- U heeft keuze tussen een driejaars- of doorlopende aanvangskorting;
- U kunt de no-claimregeling mee verzekeren tot maximaal 30%;
- Jaarlijks kunt u de verzekerde bedragen met maximaal 10% verhogen zonder medische waarborgen;
- Gratis preventief medisch of arbeidsdeskundig onderzoek;
- De contractsduur is 1 jaar.

Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen van Delta Lloyd

 • Nationale Nederlanden
 • Van Kampen Groep
 • Goudse
 • De Zeeuwse
 • Movir
 • Generali
 • Avero Achmea
 • Amersfoortse
 • Lancyr
 • Allianz
 • AEGON
 • Delta Lloyd
 • Klaverblad
 • UWV
 • Reaal
 • TAF