Deze verzekering wordt niet opgenomen in onze AOV vergelijkingen omdat deze niet voldoet aan onze strenge kwaliteitseisen. Meer informatie over gefilterde resultaten.
Arbeidsongeschiktheidsverzekering van Avero Achmea - Avero Inkomen Continue Meegroei

Avero Achmea

 • Polisvoorwaarden niet beschikbaar

Rubrieken

Arbeidsongeschiktheidscriterium
Arbeidsongeschiktheidsoorzaken
Omvang van de uitkering
Voorlopige dekking
Wachttijd
Optierecht
Zwangerschap
Medische keuring
Extra uitkering/vergoeding
Geldigheidsgebied
Uitsluitingen
Opzegging
Einde uitkering
Vrijstelling/restitutie

Avero Inkomen Continue Meegroei

De Avero Inkomen Continue Meegroei is een sommenverzekering. 
Een sommenverzekering betaalt bij arbeidsongeschiktheid uit, ongeacht het verlies aan inkomen.
U kunt zich verzekeren van een uitkering vanaf 25% arbeidsongeschiktheid op basis van het criterium beroepsarbeidsongeschiktheid (tenzij van tevoren is gekozen voor passende arbeid na het 1e jaar).

Bijzonderheden:
- Geen inkomenstoets.
- Meegroeioptie: het verzekerde inkomen kan de eerste 3 jaar eenvoudig worden aangepast aan het gerealiseerde inkomen (verhoging tot maximaal €20.000).
- Telefonische gezondheidsverklaring.

Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen van Avero Achmea

 • a.s.r.
 • AEGON
 • De Zeeuwse
 • Allianz
 • Klaverblad
 • Van Kampen Groep
 • Avero Achmea
 • Goudse
 • TAF
 • Movir
 • UWV
 • Reaal
 • Lancyr