Arbeidsongeschiktheidsverzekering van Avero Achmea - Avero Inkomen Continue Compleet ao

Avero Achmea


Rubrieken

Arbeidsongeschiktheidscriterium
Arbeidsongeschiktheidsoorzaken
Omvang van de uitkering
Voorlopige dekking
Wachttijd
Optierecht
Zwangerschap
Medische keuring
Extra uitkering/vergoeding
Geldigheidsgebied
Uitsluitingen
Opzegging
Einde uitkering
Vrijstelling/restitutie

Avero Inkomen Continue Compleet ao

De Inkomen Continue Compleet ao is een sommenverzekering die het afgesproken bedrag verzekert. 
U kunt zich verzekeren van een uitkering op basis van het criterium passende arbeid na het 1e jaar (uit de polis blijkt niet hoe hoog het percentage moet zijn om recht te hebben op een uitkering).
U kunt tot 80% van uw inkomen verzekeren op basis van het gemiddelde inkomen over 3 jaar.

Bijzonderheden:
- Vaste lasten kunnen worden meeverzekerd.
- Ongevallendekking kan worden meeverzekerd.
- Preventiepakket met bijvoorbeeld bedrijfsadvies en een medische controle of fitheidstest.

Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen van Avero Achmea

 • Reaal
 • De Zeeuwse
 • UWV
 • TAF
 • Goudse
 • Van Kampen Groep
 • Avero Achmea
 • a.s.r.
 • AEGON
 • Lancyr
 • Movir
 • Klaverblad
 • Allianz