Arbeidsongeschiktheidsverzekering van Avero Achmea - Avero Inkomen Continue Compleet 7 klassen

Avero Achmea


Rubrieken

Arbeidsongeschiktheidscriterium
Arbeidsongeschiktheidsoorzaken
Omvang van de uitkering
Voorlopige dekking
Wachttijd
Optierecht
Zwangerschap
Medische keuring
Extra uitkering/vergoeding
Geldigheidsgebied
Uitsluitingen
Opzegging
Einde uitkering
Vrijstelling/restitutie

Avero Inkomen Continue Compleet 7 klassen

De Inkomen Continu Compleet 7 klassen is een sommenverzekering die een vast afgesproken bedrag verzekert.
U kunt zich verzekeren van een uitkering vanaf 25% arbeidsongeschiktheid op basis van het criterium passende arbeid (na het 1e jaar).
U kunt tot 80% van uw inkomen verzekeren op basis van het gemiddelde inkomen over 3 jaar.

Bijzonderheden:
- Vaste lasten kunnen worden meeverzekerd.
- Variant mogelijk voor vrije beroepen.

Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen van Avero Achmea

 • TAF
 • a.s.r.
 • Van Kampen Groep
 • Goudse
 • Lancyr
 • Allianz
 • Avero Achmea
 • Reaal
 • Klaverblad
 • UWV
 • AEGON
 • Movir
 • De Zeeuwse