Deze verzekering wordt niet opgenomen in onze AOV vergelijkingen omdat deze niet voldoet aan onze strenge kwaliteitseisen. Meer informatie over gefilterde resultaten.

Avero Achmea


Rubrieken

Arbeidsongeschiktheidscriterium
Arbeidsongeschiktheidsoorzaken
Omvang van de uitkering
Voorlopige dekking
Wachttijd
Optierecht
Zwangerschap
Medische keuring
Extra uitkering/vergoeding
Geldigheidsgebied
Uitsluitingen
Opzegging
Einde uitkering
Vrijstelling/restitutie

Avero Inkomen Continue Compact

De Avéro Inkomen Continu Compact is een schadeverzekering die uitsluitend het daadwerkelijke verlies aan inkomen verzekert. 
U kunt zich verzekeren van een uitkering vanaf 25% arbeidsongeschiktheid op basis van het criterium passende arbeid (na het 1e jaar).
U kunt tot €20.000 van uw inkomen verzekeren.

Bijzonderheden:
- Na het 1e jaar arbeidsongeschiktheid krijgt u naar evenredigheid premievrijstelling.
- Professionele hulp bij re-integratie. 

Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen van Avero Achmea