Arbeidsongeschiktheidsverzekering van Amersfoortse - Amersfoortse Arbeidsongeschiktheidsverzekering

Amersfoortse


Rubrieken

Arbeidsongeschiktheidscriterium
Arbeidsongeschiktheidsoorzaken
Omvang van de uitkering
Voorlopige dekking
Wachttijd
Optierecht
Zwangerschap
Medische keuring
Extra uitkering/vergoeding
Geldigheidsgebied
Uitsluitingen
Opzegging
Einde uitkering
Vrijstelling/restitutie

Amersfoortse Arbeidsongeschiktheidsverzekering

De Amersfoortse Arbeidsongeschiktheidsverzekering is een schadeverzekering die uitsluitend het daadwerkelijke verlies aan inkomen verzekert. 
U kunt zich verzekeren van een uitkering vanaf 25% arbeidsongeschiktheid op basis van het criterium
beroepsarbeidsongeschiktheid (na het 1e jaar).
U kunt tot 90% van uw inkomen verzekeren op basis van het gemiddelde inkomen over 3 jaar. 

Bijzonderheden:
- Deze verzekering is waardevast (ieder jaar wordt het verzekerde bedrag en de premie met de gemiddelde stijging van de lonen verhoogd).
- Na het 1e jaar arbeidsongeschiktheid worden de verzekerde bedragen niet meer verhoogd, tenzij de verhoging is meeverzekerd.
- Na het 1e jaar arbeidsongeschiktheid krijgt u naar evenredigheid premievrijstelling. 
- Het laatste jaar (voor eindleeftijd) betaalt u geen premie.

Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen van Amersfoortse

 • Generali
 • Goudse
 • Klaverblad
 • TAF
 • Movir
 • Reaal
 • Van Kampen Groep
 • AEGON
 • Delta Lloyd
 • UWV
 • Nationale Nederlanden
 • Lancyr
 • Allianz
 • Avero Achmea
 • Amersfoortse
 • De Zeeuwse