Deze verzekering wordt niet opgenomen in onze AOV vergelijkingen omdat deze niet voldoet aan onze strenge kwaliteitseisen. Meer informatie over gefilterde resultaten.
Arbeidsongeschiktheidsverzekering van Allianz - Allianz Compact Arbeidsongeschiktheidsverzekering

Allianz


Rubrieken

Arbeidsongeschiktheidscriterium
Arbeidsongeschiktheidsoorzaken
Omvang van de uitkering
Voorlopige dekking
Wachttijd
Optierecht
Zwangerschap
Medische keuring
Extra uitkering/vergoeding
Geldigheidsgebied
Uitsluitingen
Opzegging
Einde uitkering
Vrijstelling/restitutie

Allianz Compact Arbeidsongeschiktheidsverzekering

De Allianz compact arbeidsongeschiktheidsverzekering is een schadeverzekering
die uitsluitend het daadwerkelijke verlies aan inkomen verzekert.
U kunt zich verzekeren van een uitkering vanaf 25% arbeidsongeschiktheid op basis van het criterium beroepsarbeidsongeschiktheid (na het 1e jaar) tenzij u kiest voor passende arbeid na het 1e jaar.

Bijzonderheden:
Met deze verzekering krijgt u iedere maand een uitkering als u arbeidsongeschikt wordt door ziekte of een ongeval. U krijgt deze uitkering maximaal zes jaar. Daarna stopt de uitkering en moet u op een andere manier zorgen voor een inkomen. Wij helpen u ook om weer aan het werk te gaan. U kunt deze verzekering gemakkelijk omzetten naar een uitgebreidere verzekering. U hoeft dan niet opnieuw een vragenlijst in te vullen over uw gezondheid.

Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen van Allianz

 • De Zeeuwse
 • Movir
 • Avero Achmea
 • Reaal
 • TAF
 • Lancyr
 • a.s.r.
 • Goudse
 • UWV
 • Klaverblad
 • AEGON
 • Van Kampen Groep
 • Allianz