Arbeidsongeschiktheidsverzekering van Allianz - Allianz Arbeidsongeschiktheidsverzekering

Allianz


Rubrieken

Arbeidsongeschiktheidscriterium
Arbeidsongeschiktheidsoorzaken
Omvang van de uitkering
Voorlopige dekking
Wachttijd
Optierecht
Zwangerschap
Medische keuring
Extra uitkering/vergoeding
Geldigheidsgebied
Uitsluitingen
Opzegging
Einde uitkering
Vrijstelling/restitutie

Allianz Arbeidsongeschiktheidsverzekering

De Allianz arbeidsongeschiktheidsverzekering is een schadeverzekering  die uitsluitend het daadwerkelijke verlies aan inkomen verzekert.
U kunt zich verzekeren van een uitkering vanaf 25% arbeidsongeschiktheid op basis van het criterium beroepsarbeidsongeschiktheid (na het 1e jaar).
U kunt tot 80% van uw inkomen verzekeren op basis van het gemiddelde inkomen over 3 jaar.

Bijzonderheden
- Uitlsuitend dekking op basis van medisch objectieve criteria.
-  Profsporters ontvangen geen uitkering indien arbeidsongeschiktheid veroorzaakt, of verergerd wordt door het beoefenen van de sport op proffesionele wijze.
- Er is een no-claim korting indien u 3 jaar of meer arbeidsgeschikt bent.
- De verzekering heeft tot doel de verzekerde bij te staan in het verminderen van arbeidsongeschiktheid en het terugkeren in het arbeidsproces.

Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen van Allianz

 • Klaverblad
 • De Zeeuwse
 • Lancyr
 • Van Kampen Groep
 • Avero Achmea
 • Goudse
 • AEGON
 • UWV
 • TAF
 • a.s.r.
 • Allianz
 • Reaal
 • Movir