Allianz


Rubrieken

Arbeidsongeschiktheidscriterium
Arbeidsongeschiktheidsoorzaken
Omvang van de uitkering
Voorlopige dekking
Wachttijd
Optierecht
Zwangerschap
Medische keuring
Extra uitkering/vergoeding
Geldigheidsgebied
Uitsluitingen
Opzegging
Einde uitkering
Vrijstelling/restitutie

Allianz Absoluut Arbeidsongeschiktheidsverzekering

De Allianz absoluut arbeidsongeschiktheidsverzekering is een sommenverzekering. 
Een sommenverzekering betaalt bij arbeidsongeschiktheid uit, ongeacht het verlies aan inkomen.
U kunt zich verzekeren van een uitkering vanaf 25% arbeidsongeschiktheid op basis van het criterium beroepsarbeidsongeschiktheid.
U kunt tot 80% van uw inkomen verzekeren op basis van het gemmiddelde inkomen over 3 jaar.

Bijzonderheden
- Uitsluitend dekking op basis van medisch objectieve criteria.
-  Profsporters ontvangen geen uitkering indien arbeidsongeschiktheid veroorzaakt, of verergerd wordt door het beoefenen van de sport op proffesionele wijze.
- Re-integratiekosten worden geheel of gedeeltelijk vergoed.
- Na het 1e jaar arbeidsongeschiktheid krijgt u naar evenredigheid premievrijstelling. 

Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen van Allianz