Deze verzekering wordt niet opgenomen in onze AOV vergelijkingen omdat deze niet voldoet aan onze strenge kwaliteitseisen. Meer informatie over gefilterde resultaten.
Arbeidsongeschiktheidsverzekering van a.s.r. - a.s.r. Groei AOV

a.s.r.


Rubrieken

Arbeidsongeschiktheidscriterium
Arbeidsongeschiktheidsoorzaken
Omvang van de uitkering
Voorlopige dekking
Wachttijd
Optierecht
Zwangerschap
Medische keuring
Extra uitkering/vergoeding
Geldigheidsgebied
Uitsluitingen
Opzegging
Einde uitkering
Vrijstelling/restitutie

Amersfoortse Groei AOV

De a.s.r. Groei AOV is een sommenverzekering. 
Een sommenverzekering betaalt bij arbeidsongeschiktheid uit, ongeacht het verlies aan inkomen.
U kunt zich verzekeren van een uitkering vanaf 35% arbeidsongeschiktheid op basis van het beroeps criterium gedurende het 1e jaar. Na het eerste jaar geldt passende arbeid als maatstaf.

Bijzonderheden
- Deze verzekering is waardevast (ieder jaar wordt het verzekerde bedrag en de premie met de gemiddelde stijging van de lonen verhoogd).
- De premie wordt ieder jaar afgestemd op het risico (leeftijd). In de laatste jaren wordt de premie lager omdat er dan niet lang uitgekeerd hoeft te worden. 
- Re-integratiekosten worden geheel of gedeeltelijk vergoed.
- Na het 1e jaar arbeidsongeschiktheid krijgt u naar evenredigheid premievrijstelling. 

Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen van a.s.r.

 • Movir
 • Klaverblad
 • Lancyr
 • TAF
 • AEGON
 • Reaal
 • De Zeeuwse
 • Avero Achmea
 • Goudse
 • Van Kampen Groep
 • Allianz
 • UWV
 • a.s.r.