Arbeidsongeschiktheidsverzekering van a.s.r. - a.s.r. flexibele Arbeidsongeschiktheidsverzekering

a.s.r.


Rubrieken

Arbeidsongeschiktheidscriterium
Arbeidsongeschiktheidsoorzaken
Omvang van de uitkering
Voorlopige dekking
Wachttijd
Optierecht
Zwangerschap
Medische keuring
Extra uitkering/vergoeding
Geldigheidsgebied
Uitsluitingen
Opzegging
Einde uitkering
Vrijstelling/restitutie

a.s.r. flexibele Arbeidsongeschiktheidsverzekering

-Zwangerschap ontstaan 1 dag na ingangsdatum van de verzekering is verzekerd

- Verzekerden hebben recht op jaarlijks kosteloos een preventief medisch
onderzoek. Tijdens dit onderzoek brengt het Niped aan de hand van een vragenlijst en een bloed-, urine- en
bloeddrukonderzoek mogelijke gezondheidsrisico’s in kaart. De a.s.r. krijgt de uitslag van deze tests niet te zien. De uitslag heeft dan ook nooit invloed op de hoogte van de premie of op de dekking.

Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen van a.s.r.

 • Avero Achmea
 • Movir
 • Lancyr
 • Reaal
 • Allianz
 • AEGON
 • Klaverblad
 • Van Kampen Groep
 • De Zeeuwse
 • TAF
 • a.s.r.
 • UWV
 • Goudse