Arbeidsongeschiktheidsverzekering van a.s.r. - a.s.r. arbeidsongeschiktheidsverzekering

a.s.r.


Rubrieken

Arbeidsongeschiktheidscriterium
Arbeidsongeschiktheidsoorzaken
Omvang van de uitkering
Voorlopige dekking
Wachttijd
Optierecht
Zwangerschap
Medische keuring
Extra uitkering/vergoeding
Geldigheidsgebied
Uitsluitingen
Opzegging
Einde uitkering
Vrijstelling/restitutie

a.s.r. (Amersfoortse) Arbeidsongeschiktheidsverzekering

De a.s.r. (voorheen Amersfoortse) Arbeidsongeschiktheidsverzekering is een schadeverzekering die uitsluitend het daadwerkelijke verlies aan inkomen verzekert. 
U kunt zich verzekeren van een uitkering vanaf 25% arbeidsongeschiktheid op basis van het criterium
beroepsarbeidsongeschiktheid (na het 1e jaar).
U kunt tot 90% van uw inkomen verzekeren op basis van het gemiddelde inkomen over 3 jaar. 

Bijzonderheden:

-Zwangerschap ontstaan 1 dag na ingangsdatum van de verzekering is verzekerd.

Waarschuwing: De a.s.r. rekent vanaf de uitgerekende bevallingsdatum niet met 38 maar met 40 weken terug. Daarmee loopt u het risico dat de Amersfortse stelt dat de zwangerschap te vroeg is ontstaan. https://www.aovergelijken.nl/blog/artikel/aov-misleidt-en-discrimineert-vrouwen-met-kinderwens

- Verzekerden hebben recht op jaarlijks kosteloos een preventief medisch onderzoek. Tijdens dit onderzoek brengt het Niped aan de hand van een vragenlijst en een bloed-, urine- en bloeddrukonderzoek mogelijke gezondheidsrisico’s in kaart. De Amersfoortse krijgt de uitslag van deze tests niet te zien. De uitslag heeft dan ook nooit invloed op de hoogte van de premie of op de dekking.
- Deze verzekering is waardevast (ieder jaar wordt het verzekerde bedrag en de premie met de gemiddelde stijging van de lonen verhoogd).
- Na het 1e jaar arbeidsongeschiktheid worden de verzekerde bedragen niet meer verhoogd, tenzij de verhoging is meeverzekerd.
- Na het 1e jaar arbeidsongeschiktheid krijgt u naar evenredigheid premievrijstelling. 
- Het laatste jaar (voor eindleeftijd) betaalt u geen premie.

Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen van a.s.r.

 • Reaal
 • Klaverblad
 • TAF
 • Lancyr
 • UWV
 • AEGON
 • Goudse
 • Avero Achmea
 • a.s.r.
 • Allianz
 • De Zeeuwse
 • Van Kampen Groep
 • Movir